Η υπηρεσια δεν ειναι προσωρινά διαθέσιμη.


Τα cookies είναι σημαντικά για την πλήρη πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου www.zenith.gr και για την βελτίωση της online εμπειρία σας.

Πατήστε «Ρυθμίσεις Cookies» και επιλέξετε αν θα αποδεχτείτε ορισμένα cookies ή όχι. Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξτε «Πολιτική Cookies» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies.

Υπηρεσία Παραπόνων

ΜΕΝΟΥ

Υποβολή παραπόνων

Η Εταιρεία μεριμνά ώστε το προσωπικό της να έχει τα απαραίτητα προσόντα για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Στην περίπτωση που το ως άνω προσωπικό έχει εξουσιοδοτηθεί από την Εταιρεία να εισέρχεται σε εγκατάσταση Πελάτη, οφείλει το εν λόγω προσωπικό να φέρει ταυτότητα με τα ατομικά του στοιχεία ή να φορά κατάλληλη στολή, για να είναι δυνατή η αναγνώρισή του.

Η Εταιρεία διατηρεί επαρκώς στελεχωμένη υπηρεσία αρμόδια για την:

  • παροχή πληροφοριών στους Πελάτες, κατόπιν αιτήσεώς τους, και απαντήσεων σε ερωτήματα που θέτουν σχετικά με την παροχή Φυσικού Αερίου στην περιοχή ισχύος της Άδειας,
  • επεξεργασία των Αιτήσεων,
  • παραλαβή, εξέταση και απάντηση εγγράφως σε παράπονα του Πελάτη. Η Εταιρεία υποχρεούται να εξετάζει και να παρέχει αιτιολογημένη απάντηση στους Πελάτες, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στους υφιστάμενους Κώδικες Προμήθειας. 

Η επικοινωνία του Πελάτη με την εν λόγω Υπηρεσία μπορεί να γίνει μέσω των Καταστημάτων και της ιστοσελίδας της Εταιρείας.

Σε περίπτωση που θέλετε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά κάποιο παράπονο παρακαλώ συμπληρώστε την φόρμα που βρίσκεται εδώ.