Η υπηρεσια δεν ειναι προσωρινά διαθέσιμη.


Όροι Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου Live Chat και Click 2 Call


Όροι Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου των υπηρεσιών Live Chat και Click 2 Call

 

  1. Οι υπηρεσίες Live Chat και Click 2 Call παρέχονται από τον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας Ζeniθ (https://www.zenith.gr/) και δίνουν τη δυνατότητα στους επισκέπτες του συγκεκριμένου διαδικτυακού τόπου να επικοινωνήσουν μέσω live chat με ένα εκπρόσωπο της ZeniΘ για να πληροφορηθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία ή γενικότερα να επικοινωνήσουν με σκοπό την παροχή πληροφοριών σχετικά με θέματα που άπτονται της Εξυπηρέτησης Πελατών και Πωλήσεων. Σε περίπτωση που η τελευταία απαιτεί την ταυτοποίηση του χρήστη τότε αυτή θα πραγματοποιείται μέσω της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης (Call Center) της ZeniΘ. Η υπηρεσία Click 2 Call (call back) αφορά επιστροφή των κλήσεων στους επισκέπτες με σκοπό την ενημέρωσή τους ή την παροχή πληροφοριών.
  2. Οι υπηρεσίες Live Chat και Click 2 Call παρέχονται δωρεάν.
  3. Για την εκκίνηση της Live Chat συνομιλίας δεν απαιτείται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Δύναται όμως να απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της παροχής της υπηρεσίας για την επεξεργασία και την ικανοποίηση των αιτημάτων των χρηστών. Για την υπηρεσία Click 2 Call ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει σε μια ηλεκτρονική φόρμα τα κάτωθι προσωπικά δεδομένα, έτσι ώστε να δύναται να κάνει χρήση της υπηρεσίας: Ονοματεπώνυμο, επιθυμητές ώρες επικοινωνίας και τηλέφωνο επικοινωνίας. Ο χρήστης της υπηρεσίας φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την εγκυρότητα, ακρίβεια και ορθότητα των στοιχείων που συμπληρώνει.
  4. Ο χρήστης της υπηρεσίας υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Live Chat και Click 2 Call, σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους & προϋποθέσεις και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις, που μπορούν να προκαλέσουν οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, βλάβη ή δυσλειτουργία στην Ζeniθ  ή/και σε τρίτους, ή/και να επηρεάσουν, δυσφημίσουν ή να θέσουν σε νομικό, οικονομικό ή επιχειρηματικό κίνδυνο την εταιρεία. Απαγορεύεται ρητώς η ανάρτηση περιεχομένου εξυβριστικού, δυσφημιστικού, απειλητικού, άσεμνου ή άλλου παράνομου χαρακτήρα.
  5. Η Ζeniθ λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη διατήρηση του εμπιστευτικού και απορρήτου χαρακτήρα των συνομιλιών Live Chat, καθώς και για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των χρηστών της υπηρεσίας Click 2 Call.
  6. Το περιεχόμενο της συνομιλίας καταγράφεται και αποθηκεύεται στα συστήματα της Ζeniθ για λόγους ασφάλειας της επικοινωνίας, διερεύνησης τυχόν παραπόνων των πελατών καθώς και διασφάλισης της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και διαγράφεται αυτόματα μετά το πέρας 12 μηνών. Επίσης, ο χρήστης της υπηρεσίας έχει τη δυνατότητα να ζητήσει να του αποσταλεί με e-mail, αντίγραφο της live chat συνομιλίας του που θα βρίσκεται αποθηκευμένο στα συστήματα της εταιρείας, εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος, πέραν των λοιπών δικαιωμάτων που του παρέχει η ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
  7. Η Ζeniθ διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει άμεσα τη συνομιλία Live Chat, σε περίπτωση παραβίασης από το χρήστη της υπηρεσίας των παρόντων όρων & προϋποθέσεων.
  8. Η Ζeniθ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση που δεν είναι σε θέση να παρέχει την υπηρεσία Live Chat για αιτία που βρίσκεται εκτός του ελέγχου της.
  9. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (GDPR). Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του πελάτη, ο τελευταίος έχει την δυνατότητα να ενημερωθεί σχετικά από την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας στον σύνδεσμο www.zenith.gr/privacy/
  10. Η Ζeniθ δύναται να καταργήσει τις υπηρεσίες ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους & προϋποθέσεις οποτεδήποτε κατά την κρίση της. Για οποιαδήποτε μεταβολή των παρόντων όρων θα υπάρχει σχετική ενημέρωση στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας (https://www.zenith.gr/).

click2call

Να σας καλέσουμε εμείς;

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να σας καλέσουμε εμείς:

* Πρέπει να εισάγεις το όνομά σου
* Πρέπει να εισάγεις έναν έγκυρο αριθμό τηλεφώνου
* Πρέπει να εισάγεις ημερομηνία
Είστε πελάτης μας;
* Για την χρήση της υπηρεσίας, πρέπει να αποδεχτείτε τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης
Τα πεδία με τον αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.
Ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα - Παρασκευή 08:00-20:00 & Σάββατο 09:00-15:00

Live Chat

Τα δεδομένα σας Προσωπικού Χαρακτήρα επεξεργάζονται από την ΖeniΘ αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί και διαγράφονται μετά το πέρας 12 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επισκεφθείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΖeniΘ.