Η υπηρεσια δεν ειναι προσωρινά διαθέσιμη.


Τα cookies είναι σημαντικά για την πλήρη πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου www.zenith.gr και για την βελτίωση της online εμπειρία σας.

Πατήστε «Ρυθμίσεις Cookies» και επιλέξετε αν θα αποδεχτείτε ορισμένα cookies ή όχι. Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξτε «Πολιτική Cookies» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies.

GAS HOME PACK

ΜΕΝΟΥ

Το προϊόν GAS HOME PACK απευθύνεται στους οικιακούς καταναλωτές φυσικού αερίου που επιθυμούν να έχουν τον έλεγχο των μηνιαίων εξόδων τους:

 • Παρέχει τη δυνατότητα πληρωμής ενός προκαθορισμένου ποσού ανά μήνα.
 • Προσφέρει ανταγωνιστικές χρεώσεις προμήθειας φυσικού αερίου.
 • Χωρίς Εγγύηση.

Οι χρεώσεις είναι οι ακόλουθες:

 

S

M

L

XL

Εύρος Κατανάλωσης
(m3 ανά έτος)
0-400 401-800 801-1600 1601-3200
Μηνιαία Πάγια Χρέωση

24€

47€

90€

180€

Χρέωση με Έκπτωση DUAL ENERGY

23€

46€

89€

178€

 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

 1. Η ένταξη στο προϊόν GAS HOME PACK προϋποθέτει την εξόφληση των Λογαριασμών μέσω Πάγιας Τραπεζικής Εντολής.
 2. Εγγύηση: 0€
 3. Το προϊόν GAS HOME PACK χρεώνει τον τραπεζικό λογαριασμό κάθε μήνα (ισόποσες μηνιαίες δόσεις), με το ποσό της Μηνιαίας Πάγιας Χρέωσης.
 4. Ο πελάτης ειδοποιείται κάθε μήνα για το ποσό και την ημέρα χρέωσης της πάγιας εντολής. Επιπλέον, προς ενημέρωση του πελάτη, θα εκδίδεται εκκαθαριστικός λογαριασμός, ο οποίος θα περιγράφει την ανάλυση των χρεώσεων, όπως αυτές ορίζονται στους Γενικούς Όρους της Σύμβασης, κατόπιν της λήψης ένδειξης μετρητή από τον διαχειριστή δικτύου Διανομής.
 5. Η διάρκεια σύμβασης είναι 12 μήνες. Ωστόσο η οριστική διάρκεια σύμβασης θα ορίζεται από την πρώτη ημερομηνία ένδειξης μετρητή από τον διαχειριστή δικτύου Διανομής που θα λαμβάνει χώρα μετά το πέρας του 12μήνου.
 6. Κατά τη λήξη της σύμβασης, όπως ορίζεται ανωτέρω, θα λαμβάνει χώρα o τελικός συμψηφισμός μεταξύ:
  1. των εισπραχθέντων ποσών από τις Μηνιαίες Πάγιες Χρεώσεις και
  2. της συνολικής χρέωσης της παροχής για την πραγματική κατανάλωση κατά το διάστημα της σύμβασης.
   Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν θα πιστώνονται ή θα χρεώνονται στον τελικό συμψηφιστικό λογαριασμό.
 7. Η συνολική χρέωση της παροχής για την κατανάλωση, θα υπολογίζεται βάσει του πραγματικού όγκου κατανάλωσης και θα περιλαμβάνει τις χρεώσεις προμήθειας, τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις (διανομής, μεταφοράς), λοιπά Τέλη, Φόρους, κλπ. Ως πραγματική κατανάλωση ορίζεται αυτή που προκύπτει από τη διαδικασία λήψης ενδείξεων μετρητή από τον διαχειριστή δικτύου Διανομής.
 8. ​Έκπτωση DUAL ENERGY: για τους πελάτες που προμηθεύονται και φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα από τη ZeniΘ, τα πακέτα προσφέρονται με μειωμένη χρέωση (Μηνιαία πάγια χρέωση & τιμή εκκαθάρισης) και για όσο διάστημα υπάρχει ενεργή παροχή και στους 2 τύπους ενέργειας. Προϋπόθεση για να ισχύει η έκπτωση: και οι 2 παροχές (ρεύμα-αέριο) να ανήκουν στο ίδιο ΑΦΜ και στο ίδιο ακίνητο.
 9. Η συμφωνηθείσα τιμολογιακή πολιτική ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και έως τον τελικό συμψηφισμό.
 10. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί τη λήξη της σύμβασης και δεν έχει λάβει χώρα λήψη ένδειξης από τον διαχειριστή δικτύου Διανομής, ο πελάτης υποχρεούται να προσκομίσει καταγραφή ένδειξης μετρητή με ιδία μέσα, προκειμένου να εκδοθεί έκτακτος συμψηφιστικός λογαριασμός. Πιθανή διαφορά στην τελική ένδειξη μετρητή που θα προκύπτει από την εκκαθάριση που θα πραγματοποιηθεί από τον διαχειριστή δικτύου Διανομής θα θεωρείται έγκυρη και θα χρεώνεται/ πιστώνεται σε επόμενο τελικό λογαριασμό.
 11. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης ή μεταβολής προϊόντος πριν τη λήξη η Εταιρεία δύναται να βαρύνει τον συμψηφιστικό λογαριασμό με ειδικό τέλος το οποίο ορίζεται σε 2 μηνιαίες πάγιες χρεώσεις.
 12. Το ποσό εγγύησης που αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση δεν θα χρεώνεται, με την προϋπόθεση της επιτυχούς ενεργοποίησης της πάγιας τραπεζικής εντολής. Σε περίπτωση που δε λάβει χώρα η ενεργοποίηση της πάγιας εντολής, ή δύο διαδοχικές Μηνιαίες Πάγιες Χρεώσεις δεν εξοφληθούν, η Εταιρεία δύναται να τροποποιεί την κατηγορία προϊόντος στο βασικό προϊόν ΑΕΡΙΟΥ. Ο λογαριασμός θα χρεώνεται με το ποσό της εγγύησης και ο πελάτης θα υποχρεούται να το καταβάλει εντός της προθεσμίας εξόφλησης.

 

Πίνακας Χρεώσεων Προμήθειας στον Τελικό Συμψηφιστικό Λογαριασμό

 

Προϊόν Όρια Κατανάλωσης (m3 ανά έτος) Τιμή εκκαθάρισης Τιμή Εκκαθάρισης
με έκπτωση DUAL ENERGY
S 0-400 0,03741 €/ kWh 0,03675 €/ kWh
401+ 0,05000 €/ kWh 0,05000 €/ kWh
M 0-800 0,03641 €/ kWh 0,03578 €/ kWh
801+ 0,05000 €/ kWh 0,05000 €/ kWh
L 0-1600 0,03541 €/ kWh 0,03482 €/ kWh
1601+ 0,05000 €/ kWh 0,05000 €/ kWh
XL 0-3200 0,03441 €/ kWh 0,03386 €/ kWh
3201+ 0,05000 €/ kWh 0,05000 €/ kWh

Οι ανωτέρω τιμές εκκαθάρισης δε συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ
Η μετατροπή των m3 σε kWh γίνεται βάσει του συντελεστή μετατροπής που βασίζεται στην ορισμένη κάθε μήνα Ανωτέρα Θερμογόνο Δύναμη.