Η υπηρεσια δεν ειναι προσωρινά διαθέσιμη.


Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του www.zenith.gr και για τη βελτίωση της online εμπειρία σας.

Αποκτώντας πρόσβαση στο www.zenith.gr αποδέχεστε και την χρήση των cookies.

POWER HOME Pack

ΜΕΝΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το προϊόν POWER HOME pack , απευθύνεται στους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας που επιθυμούν να έχουν τον έλεγχο των μηνιαίων εξόδων τους:

  • Παρέχει τη δυνατότητα πληρωμής ενός προκαθορισμένου ποσού ανά μήνα
  •  Προσφέρει ανταγωνιστικές χρεώσεις προμήθειας.
  •  Χωρίς Εγγύηση!
  S M L XL
Εύρος Κατανάλωσης
(€/ kWh ανά 4μηνο)
0-800 801-1600 1601-3200 3201-5000
Μηνιαία Πάγια Χρέωση 51 € 88 € 185 € 275 €
Χρέωση με έκπτωση DUAL ENERGY 48 € 84 € 176 € 265 €

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

1. Η ένταξη στο προϊόν POWER HOME PACK προϋποθέτει την εξόφληση των Λογαριασμών μέσω Πάγιας Τραπεζικής Εντολής.

2. Εγγύηση: 0€

3. Το προϊόν POWER HOME PACK χρεώνει τον τραπεζικό λογαριασμό κάθε μήνα (ισόποσες μηνιαίες δόσεις), με το ποσό της Μηνιαίας Πάγιας Χρέωσης.

4. Ο πελάτης ειδοποιείται κάθε μήνα για το ποσό και την ημέρα χρέωσης της πάγιας εντολής. Επιπλέον, προς ενημέρωση του πελάτη, θα εκδίδεται εκκαθαριστικός λογαριασμός, ο οποίος θα περιγράφει την ανάλυση των χρεώσεων, κατόπιν της λήψης ένδειξης μετρητή από το ΔΕΔΔΗΕ.

5. Η διάρκεια σύμβασης είναι 12 μήνες. Ωστόσο η οριστική διάρκεια σύμβασης θα ορίζεται από την πρώτη ημερομηνία ένδειξης μετρητή από το ΔΕΔΔΗΕ που θα λαμβάνει χώρα μετά το πέρας του 12μήνου.

6. Κατά τη λήξη της σύμβασης, όπως ορίζεται ανωτέρω, θα λαμβάνει χώρα o τελικός συμψηφισμός των εισπραχθέντων ποσών από τις Μηνιαίες Πάγιες Χρεώσεις και της συνολικής χρέωσης της παροχής για την κατανάλωση κατά το διάστημα της σύμβασης. Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν θα πιστώνονται ή θα χρεώνονται στον τελικό συμψηφιστικό λογαριασμό.

7. Η συνολική χρέωση της παροχής για την κατανάλωση, θα υπολογίζεται βάσει του πραγματικού όγκου κατανάλωσης και θα περιλαμβάνει τις χρεώσεις προμήθειας, ρυθμιζόμενες, χρεώσεις προς Τρίτους (Δήμοι, ΕΡΤ), Φόρους, κλπ. Ως κατανάλωση 4μήνου ορίζεται αυτή που προκύπτει από τη διαδικασία λήψης ενδείξεων μετρητή από το ΔΕΔΔΗΕ.

8. Έκπτωση Dual Energy: για τους πελάτες που προμηθεύονται και ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο από τη ZeniΘ τα πακέτα προσφέρονται με μειωμένη χρέωση (Μηνιαία πάγια χρέωση & τιμή εκκαθάρισης) και για όσο διάστημα υπάρχει ενεργή παροχή και στους 2 τύπους ενέργειας. Προϋπόθεση για να ισχύει η έκπτωση: και οι 2 παροχές (ρεύμα-αέριο) να ανήκουν στο ίδιο ΑΦΜ και στο ίδιο ακίνητο.

9. Η συμφωνηθείσα τιμολογιακή πολιτική ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και έως τον τελικό συμψηφισμό.

10.  Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί τη λήξη της σύμβασης και δεν έχει λάβει χώρα λήψη ένδειξης από το ΔΕΔΔΗΕ, ο πελάτης υποχρεούται να  προσκομίσει καταγραφή ένδειξης μετρητή με ιδία μέσα, προκειμένου να εκδοθεί έκτακτος συμψηφιστικός λογαριασμός. Πιθανή διαφορά στην τελική ένδειξη μετρητή  που θα προκύπτει από την εκκαθάριση που θα πραγματοποιηθεί από τον ΔΕΕΔΗΕ θα θεωρείται έγκυρη και θα χρεώνεται/ πιστώνεται σε επόμενο τελικό λογαριασμό.

11.  Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης ή μεταβολής προϊόντος πριν τη λήξη η Εταιρεία δύναται να βαρύνει τον συμψηφιστικό λογαριασμό με ειδικό τέλος το οποίο ορίζεται σε 2 μηνιαίες πάγιες χρεώσεις.

12.  Το ποσό εγγύησης που αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση δεν θα χρεώνεται, με την προϋπόθεση της επιτυχούς ενεργοποίησης της πάγιας τραπεζικής εντολής. Σε περίπτωση που δε λάβει χώρα η ενεργοποίηση της πάγιας εντολής, ή δύο διαδοχικές Μηνιαίες Πάγιες Χρεώσεις δεν εξοφληθούν, η Εταιρεία δύναται να τροποποιεί την κατηγορία προϊόντος στο βασικό προϊόν «POWER HOME». Ο λογαριασμός θα χρεώνεται με το ποσό της εγγύησης και ο πελάτης θα υποχρεούται να το καταβάλει εντός της προθεσμίας εξόφλησης. 

 

Πίνακας Χρεώσεων Προμήθειας στον Τελικό Συμψηφιστικό Λογαριασμό

 

Προϊόν Όρια Κατανάλωσης (kWh / 4μηνο) Τιμή εκκαθάρισης Τιμή Εκκαθάρισης
με έκπτωση DUAL ENERGY
S 0-800 0,0857 €/ kWh 0,0753 €/ kWh
801+ 0,2000 €/ kWh 0,2000 €/ kWh
M 0-1600 0,0846 €/ kWh 0,0752 €/ kWh
1601+ 0,2000 €/ kWh 0,2000 €/ kWh
L 0-3200 0,0835 €/ kWh 0,0751 €/ kWh
3201+ 0,2000 €/ kWh 0,2000 €/ kWh
XL 0-5000 0,0825 €/ kWh 0,0751 €/ kWh
5001+ 0,2000 €/ kWh 0,2000 €/ kWh