Η υπηρεσια δεν ειναι προσωρινά διαθέσιμη.


Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του www.zenith.gr και για τη βελτίωση της online εμπειρία σας.

Αποκτώντας πρόσβαση στο www.zenith.gr αποδέχεστε και την χρήση των cookies.

Διαδικασία Σύνδεσης

ΜΕΝΟΥ
 
4 απλά βήματα για να τροφοδοτηθείτε με φυσικό αέριο

Η διαδικασία σύνδεσης του ακινήτου σας με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου και η τροφοδότησή σας με φυσικό αέριο από την ZeniΘ είναι απλή και συνοψίζεται στα ακόλουθα 4 βήματα:

Υποβολή Αίτησης Σύνδεσης και σύναψη Σύμβασης Προμήθειας στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Πελατών της ZeniΘ. Επισκεφτείτε ένα Γραφείο Εξυπηρέτησης Πελατών της ZeniΘ και εξουσιοδοτήστε την να υποβάλει την Αίτηση Σύνδεσης του ακινήτου σας με το δίκτυο φυσικού αερίου στην αρμόδια Εταιρεία Διανομής Αερίου (ΕΔΑ). Παράλληλα υπογράψτε τη Σύμβαση Προμήθειας Φυσικού Αερίου με την ZeniΘ, για να λαμβάνετε μια σειρά αναβαθμισμένων υπηρεσιών.

Σύναψη Σύμβασης με την ΕΔΑ και κατασκευή σημείου παράδοσης φυσικού αερίου. Η ΕΔΑ επικοινωνεί μαζί σας για τη διεξαγωγή τεχνικής επίσκεψης και τη σύναψη της Σύμβασης Σύνδεσης του ακινήτου σας, προκειμένου στη συνέχεια να προβεί στην κατασκευή του Σημείου Παράδοσης φυσικού αερίου. Όλη η ενημέρωση για την εξέλιξη της διαδικασίας, σας κοινοποιείται άμεσα από την ZeniΘ.

Κατασκευή Εσωτερικής Εγκατάστασης και έλεγχος συμφωνίας της με τις απαιτήσεις του Τεχνικού Κανονισμού. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του σημείου παράδοσης από την ΕΔΑ, ολοκληρώστε την εσωτερική σας εγκατάσταση με τεχνικό προσωπικό της επιλογής σας και υποβάλετε μέσω του Μηχανικού σας την σχετική μελέτη στην ΕΔΑ. Ο αρμόδιος μηχανικός της ΕΔΑ πραγματοποιεί τον έλεγχο της εσωτερικής σας εγκατάστασης, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμφωνία της με τις απαιτήσεις του Τεχνικού Κανονισμού.

Τροφοδότηση της εγκατάστασής σας με φυσικό αέριο. Μετά τον έλεγχο της εγκατάστασής σας και την καταβολή του ποσού εγγύησης έναντι κατανάλωσης, η ZeniΘ αναλαμβάνει να αποστείλει το σχετικό αίτημα τροφοδοσίας στην ΕΔΑ. Άμεσα ενεργοποιείται η παροχή σας και μπορείτε πλέον να απολαύσετε τα πλεονεκτήματα της χρήσης του φυσικού αερίου και των αναβαθμισμένων υπηρεσιών που σας παρέχει η ZeniΘ.