Η υπηρεσια δεν ειναι προσωρινά διαθέσιμη.


Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του www.zenith.gr και για τη βελτίωση της online εμπειρία σας.

Αποκτώντας πρόσβαση στο www.zenith.gr αποδέχεστε και την χρήση των cookies.

Χρήσεις

ΜΕΝΟΥ

Αυτόνομη θέρμανση – Ζεστό νερό

Οι αυτόνομοι λέβητες καλύπτουν τις ανάγκες ενός διαμερίσματος μόνο για θέρμανση ή για θέρμανση και για ζεστό νερό.

Στην περίπτωση της θέρμανσης, η συσκευή συνδέεται με την υδραυλική εγκατάσταση του διαμερίσματος ή της μονοκατοικίας, δηλαδή τις σωληνώσεις νερού που τροφοδοτούν τα καλοριφέρ, ενώ για την παροχή ζεστού νερού πραγματοποιείται υδραυλική σύνδεση για την παροχή ζεστού νερού στην κουζίνα ή και το μπάνιο.

Στην αγορά συναντώνται ως επί το πλείστον αυτόνομοι επίτοιχοι λέβητες, καθώς και επιδαπέδιοι.

Ο χώρος τοποθέτησης των επίτοιχων αυτόνομων λεβήτων είναι συνήθως στην κουζίνα, το μπάνιο ή σε μπαλκόνια και αναλόγως με τον τρόπο προσαγωγής του αέρα καύσης και τον τρόπο απαγωγής καυσαερίων χαρακτηρίζονται είτε ως ανοιχτού, είτε ως κλειστού τύπου.

Οι λέβητες ανοιχτού τύπου λαμβάνουν τον αέρα καύσης από τον εσωτερικό χώρο στον οποίο βρίσκονται και τα καυσαέρια απάγονται μέσω καπνοδόχου (πρόβλεψη αερισμού του χώρου εγκατάστασης), ενώ οι λέβητες κλειστού τύπου λαμβάνουν τον αέρα καύσης από το εξωτερικό περιβάλλον.

Θερμοσίφωνες συνεχούς ροής – Θερμοσίφωνες αποθήκευσης

Οι Θερμοσίφωνες συνεχούς ροής είναι συσκευές αερίου στις οποίες ο καυστήρας αερίου λειτουργεί όταν υπάρχει ζήτηση ζεστού νερού (5 έως 18 lt/min).

Οι θερμοσίφωνες αποθήκευσης προτιμούνται όπου απαιτείται παροχή μεγάλων ποσοτήτων ζεστού νερού με δυνατότητα αποθήκευσης από 40 έως 300 lt.

Κουζίνα

Στο εμπόριο συναντώνται κουζίνες που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο είτε στις εστίες και στο φούρνο, είτε μικτές, δηλαδή όπου κάποιες εκ των εστιών ή του φούρνου λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα.

Οι κουζίνες διαθέτουν συνήθως αυτόματη έναυση και πρέπει να διαθέτουν απαραιτήτως ασφάλεια επιτήρησης της φλόγας, δηλαδή ειδική διάταξη που δεν επιτρέπει τη ροή αερίου όταν δεν υπάρχει φλόγα (θερμοκόπια). Οι απαιτήσεις και ο χώρος εγκατάστασή τους, εξαρτάται από την ισχύ της συσκευής, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού.

Κεντρική θέρμανση

Για τη χρήση φυσικού αερίου στην κεντρική θέρμανση αρκεί τις περισσότερες φορές η αντικατάσταση του καυστήρα. Στο λεβητοστάσιο του κτιρίου είναι εγκατεστημένο το σύστημα λέβητα – καυστήρα που θερμαίνει το νερό. Το νερό αυτό στη συνέχεια κυκλοφορεί στα σώματα θέρμανσης. Σε περιπτώσεις που ο λέβητας είναι ιδιαίτερα παλαιός συνίσταται και η αντικατάστασή του για επίτευξη μεγαλύτερου βαθμού απόδοσης. Ο λέβητας κεντρικής θέρμανσης μπορεί να συνδυαστεί με boiler για την παραγωγή ζεστού νερού.

Οι καυστήρες διακρίνονται ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους σε μονοβάθμιους, διβάθμιους, πολυβάθμιους (λειτουργία σε συγκεκριμένο επίπεδο ή επίπεδα ισχύος) και ανάλογα με την πίεση του αερίου στο φλογοθάλαμο του λέβητα σε ατμοσφαιρικούς ή πιεστικούς

Αερισμός Χώρων

Όλα τα καύσιμα απαιτούν για την καύση τους μια ορισμένη ποσότητα οξυγόνου. Συνεπώς, είναι σημαντικό οι χώροι μέσα στους οποίους είναι εγκατεστημένες συσκευές να έχουν τις κατάλληλες διαστάσεις, να αερίζονται συνεχώς (ανάλογα με τον τύπο και την ισχύ της συσκευής) και να διαθέτουν τους κατάλληλους καπναγωγούς για την εξαγωγή των καυσαερίων σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του Τεχνικού Κανονισμού.

Η απαγωγή των καυσαερίων

Τα προϊόντα της καύσης του φυσικού αερίου αποβάλλονται προς το εξωτερικό περιβάλλον. Αυτό πραγματοποιείται μέσω ειδικών καπνοδόχων (ανάλογα με το είδος της συσκευής) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Είναι σημαντικός ο τακτικός έλεγχος της κατάστασης και της αποτελεσματικότητας του συστήματος απαγωγής καυσαερίων, ώστε να βεβαιωθούμε ότι δεν φράσσεται από φωλιές ή άλλα αντικείμενα. Οι συσκευές που κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά είναι ακόμα πιο ασφαλείς, αφού είναι εφοδιασμένες με μηχανισμό διακοπής της λειτουργίας τους, σε περίπτωση αντιστροφής της ροής των καυσαερίων προς τον εσωτερικό χώρο. Όλες οι λεπτομέρειες για την απαγωγή των προϊόντων της καύσης περιέχονται στον ισχύοντα Τεχνικό Κανονισμό, που οφείλει να τηρεί ο επιβλέπων και εγκαταστάτης αερίου.