Η υπηρεσια δεν ειναι προσωρινά διαθέσιμη.


Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του www.zenith.gr και για τη βελτίωση της online εμπειρία σας.

Αποκτώντας πρόσβαση στο www.zenith.gr αποδέχεστε και την χρήση των cookies.

Τιμολογιακή Πολιτική

 Επιλέξτε εδώ για να δείτε το αρχείο της Τιμολογιακής Πολιτικής.

 

Χρεώσεις Προμήθειας Φυσικού Αερίου

Η χρέωση Προμήθειας Φυσικού Αερίου διακρίνεται σε Αναλογική (υπολογιζόμενη επί της ποσότητας φυσικού αερίου που καταναλώθηκε) και σε Πάγια χρέωση (υπολογιζόμενη από τις ημέρες της περιόδου κατανάλωσης).

 

Αναλογικές Χρεώσεις Προμήθειας Φυσικού Αερίου.

ΜΗΝΑΣ 

T1 

(Χρήση Κουζίνας,

Ζεστό Νερό) 

T2 / GAS HOME

(Αυτόνομη Θέρμανση,

Ζεστό Νερό)

Τ3 / GAS CENTRAL

(Κεντρική

Θέρμανση)

€/KWh
ΙΑΝ 2017 0,028019434 0,024123763 0,026303582
ΦΕΒ 2017 0,034304203 0,030408532 0,032588351
ΜΑΡ 2017 0,033810581 0,029914910 0,032094729
ΑΠP 2017 0,035475161 0,031579490 0,033759309
ΜΑΙ 2017 0,033144784 0,029249113 0,031428932
ΙΟΥΝ 2017 0,027436451 0,023540780 0,025720599
ΙΟΥΛ 2017 0,027505297 0,023609626 0,025789445
ΑΥΓ 2017 0,026850797 0,022955126 0,025134945
ΣΕΠ  2017 0,027032643 0,023136972 0,025316791
ΟΚΤ 2017 0,025931829 0,022036158 0,024215977
ΝΟΕ  2017 0,027700541 0,023804870 0,025984689
ΔΕΚ  2017 0,027376445 0,023480774 0,025660593
ΙΑΝ 2018 0,027351652 0,023455981 0,025635800
ΦΕΒ 2018 0,028107755 0,024212084 0,026391903
ΜΑΡ 2018 0,027812194 0,024200241 0,026096342
ΑΠΡ 2018 0,026860878 0,023248925 0,025145026
MAI 2018 0,031683497 0,028071544 0,029967645
IOYN 2018 0,032334266 0,028722313 0,030618414
IOYΛ 2018 0,035264007 0,031652054 0,033548155
ΑΥΓ 2018 0,035511081 0,031899128 0,033795229
ΣΕΠ 2018 0,033711970 0,030100017 0,031996118
ΟΚΤ 2018 0,033553647 0,029941694 0,031837795
ΝΟΕ 2018 0,034084257 0,030472304 0,032368405
ΑΝΩΤΕΡΑ ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΣ ΔΥΝΑΜΗ (KWh/Nm3​)
ΜΗΝΑΣ ATTIKH ΘΕΣ/NIKΗ ΛΑΡΙΣΑ ΒΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΦΑΡΣΑΛΑ ΒΙΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΚΚΙΝΑ
ΙΑΝ 2017   11,3517              
ΦΕΒ 2017   11,3594              
ΜΑΡ 2017   11,3602              
ΑΠP 2017   11,3652              
ΜΑΙ 2017   11,4546 11,4478 11,4478 11,4895 11,4899 11,4925 11,4654 11,4506
ΙΟΥΝ 2017   11,4585 11,4563 11,4546 11,4506 11,4516 11,4498 11,4603 11,4545
ΙΟΥΛ 2017   11,4260 11,4210 11,4230 11,4260 11,4190 11,4310 11,4300 11,4220
ΑΥΓ 2017   11,4210 11,4160 11,4190 11,4170 11,4170 11,4220 11,4150 11,4210
ΣΕΠ  2017   11,3710 11,3680 11,3710 11,4130 11,4120 11,4390 11,3670 11,3890
ΟΚΤ 2017   11,3920 11,3890 11,3920 11,3770 11,3760 11,5570 11,3880 11,3930
ΝΟΕ  2017   11,3750 11,3490 11,3570 11,3680 11,3660 11,3430 11,3540 11,3600
ΔΕΚ  2017   11,3340 11,3330 11,3340 11,3400 11,3390 11,3410 11,3290 11,3340
ΙΑΝ 2018   11,3540 11,3540 11,3540 11,3580 11,3580 11,3540 11,3580 11,3690
ΦΕΒ 2018 11,682 11,3240 11,3250 11,3250 11,3300 11,3300 11,3300 11,3200 11,3270
ΜΑΡ 2018 11,806 11,3010 11,2990 11,3000 11,3040 11,3040 11,3040 11,2980 11,3000
ΑΠΡ 2018 11,405 11,3080 11,3050 11,3060 11,3140 11,3150 11,3150 11,3000 11,3050
MAI 2018 11,352 11,334 11,330 11,330 11,322 11,321 11,311 11,329 11,333
IOYN 2018 11,392 11,369 11,364 11,367 11,349 11,348 11,421 11,361 11,370
IOYΛ 2018 11,563 11,405 11,404 11,404 11,392 11,392 11,444 11,404 11,406
ΑΥΓ 2018 11,633 11,394 11,388 11,393 11,414 11,414 11,405 11,389 11,394
ΣΕΠΤ 2018 11,523 11,340 11,332 11,332 11,388 11,388 11,405 11,332 11,340
ΟΚΤ 2018 11,429 11,379 11,373 11,377 11,369 11,370 11,394 11,374 11,378
ΝΟΕ 2018 11.371 11.347 11,340 11,345 11,350 11,350 11,346 11,343 11,346

Οι παραπάνω τιμές περιέχουν:

  • Το πραγματικό κόστος προμήθειας φυσικού αερίου.
  • Το αναλογικό περιθώριο προμήθειας φυσικού αερίου για κάθε κατηγορία τιμολόγησης.

 

  • Πάγιες Χρεώσεις Προμήθειας Φυσικού Αερίου.

Οι πάγιες χρεώσεις ανά κατηγορία καταναλωτών που αφορούν την προμήθεια Φυσικού Αερίου παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα:

Κατηγορία τιμολογίου 

 €/ημέρα/πελάτη

T1 0,04537
T2 / GAS HOME 0,15025
T3 / GAS CENTRAL 0

 

Χρεώσεις Συστήματος Μεταφοράς

  • Χρέωση (αναλογική) για τη χρήση του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σύμφωνα με τις ανά μήνα ενεργές συμβάσεις δέσμευσης δυναμικότητας που έχει συνάψει η Εταιρία με τον Διαχειριστή Ε.Σ.Φ.Α. Η χρέωση αυτή προκύπτει βάσει του Κανονισμού Τιμολόγησης ΕΣΦΑ (ΦΕΚ 3181/4-1—2016).

 

Χρέωση Ενέργειας (€/KWh)

ΔΕΚ 2017

ΙΑΝ 2018

ΦΕΒ 2018

ΜΑΡ 2018

 ΑΠΡ 2018

ΜΑΙ 2018

ΙΟΥN 2018

ΙΟΥΛ 2018

ΑΥΓ 2018

ΣΕΠΤ 2018

ΟΚΤ 2018

ΝΟΕ 2018

Αττική   0,004618369 0,003757880 0,003782003 0,003748567 0,004098847 0,004332009 0,004972569 0,004986885 0,004974391 0,004638640 0,004132563
Θεσσαλονίκη 0,002357834 0,0029181340 0,002935440 0,002332433 0,002281760 0,002553398 0,002528486 0,002832466 0,002965339 0,002953436 0,002922648 0,002852170
Θεσσαλία 0,0045287350 0,004618369 0,003757880 0,003782003 0,003748567 0,004098847 0,004332009 0,004972569 0,004986885 0,004974391 0,004638640 0,004132563

Χρεώσεις Δικτύου Διανομής

ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ

2018

Συντελεστής Ενέργειας

(€/ΚWh)

Δίκτυο Διανομής Θεσσαλονίκης 0,0119
Δίκτυο Διανομής Θεσσαλίας 0,0130
Δίκτυο Διανομής Αττικής 0,0144

ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ

2018

Συντελεστής Δυναμικότητας

(€/ΚW/Έτος)

Δίκτυο Διανομής Θεσσαλονίκης 0,4501
Δίκτυο Διανομής Θεσσαλίας 0,5217
Δίκτυο Διανομής Αττικής 1,1223

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ (συμπεριλαμβάνονται ρυθμιζόμενες χρεώσεις, φόροι και τέλη):

Περιφέρεια

Θεσσαλονίκη

Κατηγορία Πελάτη

T2 / GAS HOME

Τύπος μετρητή

G4

Πάγια Χρέωση Προμήθειας

(€/Ημέρα/Πελάτη)

0,150246575

Πάγια Χρέωση Διανομής

(€/Ημέρα/Πελάτη)

0,082490101
Αναλογικό Μέρος

ΜΗΝΑΣ

ΔΕΚ 2017

ΙΑΝ 2018

ΦΕΒ 2018

ΜΑΡ 2018

AΠΡ 2018

ΜΑΙ 2018

ΙΟΥΝ 2018

ΙΟΥΛ 2018

ΑΥΓ 2018

ΣΕΠΤ 2018

ΟΚΤ 2018

ΝΟΕ 2018

Προμήθεια Αερίου (€/KWh) 0,023480774 0,023455981 0,024212084 0,024200241 0,023248925 0,028071544 0,028722313 0,031652054 0,031899128 0,030100017 0,029941694 0,030472304
Χρέωση Μεταφοράς (€/KWh) 0,002918134 0,002935440 0,002332433 0,002350300 0,002281760 0,002553398 0,002528486 0,002832466 0,002965339 0,002953436 0,002922648 0,002852170
Χρέωση Διανομής (€/KWh) 0,011742600 0,011871800 0,011871800 0,011871800 0,011871800 0,011871800 0,011871800 0,011871800 0,011871800 0,011871800 0,011871800 0,011871800
Φόροι & Τέλη
Ε.Φ.Κ 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000
ΤΑΕ - - - - - - - - - - - -
ΔΕΤΕ 0,000196108 0,000196070 0,000197482 0,000197512 0,000192412 0,000217884 0,000221013 0,000237182 0,000239081 0,000230026 0,000229081 0,000231381
ΦΠΑ 0,005098796 0,005097823 0,005134521 0,005135304 0,005002723 0,005664976 0,006166722 0,006166722 0,006216115 0,005980683 0,005956098 0,006015916
Τελική Τιμή (€/KWh) 0,044516412 0,044654556 0,044828320 0,044835157 0,043677620 0,049459602 0,05746338 0,053840223 0,054271463 0,052215962 0,052001321 0,052523571
Τελική Τιμή (€/Nm3) 0,504549014 0,507007829 0,507635896 0,506682109 0,493906525 0,560575129 0,568626213 0,614047743 0,618369049 0,592129009 0,591723032 0,595984960

Περιφέρεια

Θεσσαλονίκη

Κατηγορία Πελάτη

T3 / GAS CENTRAL

Τύπος μετρητή

G10

Πάγια Χρέωση Προμήθειας

(€/Ημέρα/Πελάτη)

-

Πάγια Χρέωση Διανομής

(€/Ημέρα/Πελάτη)

0,2199736
Αναλογικό Μέρος

Μήνας

ΔΕΚ 2017

ΙΑΝ 2018

ΦΕΒ 2018

ΜΑΡ 2018

AΠΡ 2018

ΜΑΙ 2018

ΙΟΥΝ 2018

ΙΟΥΛ 2018

ΑΥΓ 2018

ΣΕΠΤ 2018

ΟΚΤ 2018

ΝΟΕ 2018

Προμήθεια Αερίου 0,025660593 0,025635800 0,026391903 0,026096342 0,025145026 0,029967645 0,030618414 0,033548155 0,033795229 0,031996118 0,031837795 0,032368405
Χρέωση Μεταφοράς 0,002918134 0,002935440 0,002332433 0,002350300 0,002281760 0,002553398 0,002528486 0,002832466 0,002965339 0,002953436 0,002922648 0,002852170
Χρέωση Διανομής 0,011742600 0,011871800 0,011871800 0,011871800 0,011871800 0,011871800 0,011871800 0,011871800 0,011742600 0,011871800 0,011871800 0,011871800
Φόροι & Τέλη
Ε.Φ.Κ 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000
ΤΑΕ - -  - - - - - - - - - -
ΔΕΤΕ 0,000216107 0,000216069 0,000217481 0,000216092 0,000210993 0,000236464 0,000239594 0,000255762 0,000257662 0,000248607 0,000247661 0,000249962
ΦΠΑ 0,005618773 0,005617799 0,005654498 0,005618397 0,005485816 0,006148070 0,006229431 0,006649815 0,006699208 0,006463776 0,006439192 0,006499009
Τελική Τιμή (€/KWh) 0,049056206 0,049194350 0,049368114 0,049052932 0,047895395 0,053677377 0,054387725 0,058057997 0,058489238 0,056433737 0,056219096 0,056741346
Τελική Τιμή (€/Nm3) 0,556003039 0,558552650 0,559044523 0,554347185 0,541601127 0,608379391 0,616430475 0,662151456 0,666426378 0,639958578 0,639717093 0,643844053

Πόλη

Λάρισα

Κατηγορία Πελάτη

T2 / GAS HOME

Τύπος μετρητή

G4

Πάγια Χρέωση Προμήθειας

(€/Ημέρα/Πελάτη)

0,150246575

Πάγια Χρέωση Διανομής

(€/Ημέρα/Πελάτη)

0,095628088
Αναλογικό Μέρος

Μήνας

ΔΕΚ 2017

ΙΑΝ 2018

ΦΕΒ 2018

ΜΑΡ 2018

AΠΡ 2018

ΜΑΙ 2018

ΙΟΥΝ 2018

ΙΟΥΛ 2018

ΑΥΓ 2018

ΣΕΠ 2018

ΟΚΤ 2018

ΝΟΕ 2018

Προμήθεια Αερίου 0,0234807740 0,0234559810 0,0242120840 0,0242002410 0,0232489250 0,0280715440 0,031652054 0,028722313 0,031899128 0,030100017 0,029941694 0,030472304
Χρέωση Μεταφοράς 0,0045287350 0,0046183690 0,003757880 0,0037820030 0,0037485670 0,0040988470 0,004972569 0,004332009 0,004986885 0,004974391 0,004638640 0,004132563
Χρέωση Διανομής 0,0127956000 0,0129364000 0,0129364000 0,0129364000 0,0129364000 0,0129364000 0,012936400 0,012936400 0,012936400 0,012936400 0,012936400 0,012936400
Φόροι & Τέλη
Ε.Φ.Κ 0,0010800000 0,0010800000 0,0010800000 0,0010800000 0,0010800000 0,0010800000 0,001080000 0,0010800000 0,001080000 0,001080000 0,0010800000 0,001080000
ΤΑΕ - - - - - - - - - - - -
ΔΕΤΕ 0,000209426 0,000209750 0,000209932 0,000209993 0,000205069 0,000230934 0,000253205 0,000235354 0,000254512 0,000245454 0,000242984 0,000243106
ΦΠΑ 0,005445064 0,005453494 0,005458227 0,005459824 0,005331806 0,006004283 0,006583333 0,006119194 0,006617314 0,006381805 0,006317575 0,006320765
Τελική Τιμή (€/KWh) 0,047539599 0,047773001 0,047654523 0,047668461 0,046550767 0,052422008 0,057477561 0,053425269 0,057774239 0,055718067 0,055157293 0,055185138
Τελική Τιμή (€/Nm3) 0,538766275 0,54414653 0,539687473 0,538605941 0,526256421 0,593941351 0,605308298 0,605308298 0,657933034 0,631397135 0,627303893 0,625799465

Πόλη

Λάρισα

Κατηγορία Πελάτη

T3 / GAS CENTRAL

Τύπος μετρητή

G10

Πάγια Χρέωση Προμήθειας

(€/Ημέρα/Πελάτη)

-

Πάγια Χρέωση Διανομής

(€/Ημέρα/Πελάτη)

0,25500824
Αναλογικό Μέρος

Μήνας

ΔΕΚ 2017

ΙΑΝ 2018

ΦΕΒ 2018

ΜΑΡ 2018

AΠΡ 2018

ΜΑΙ 2018

ΙΟΥΝ 2018

ΙΟΥΛ 2018

ΑΥΓ 2018

ΣΕΠ 2018

ΟΚΤ 2018

ΝΟΕ 2018

Προμήθεια Αερίου 0,025660593 0,025635800 0,026391903 0,026096342 0,025145026 0,029967645 0,033548155 0,030618414 0,033795229 0,031996118 0,031837795 0,032368405
Χρέωση Μεταφοράς 0,004528735 0,004618369 0,003757880 0,003782003 0,003748567 0,004098847 0,004972569 0,004332009 0,004986885 0,004974391 0,004638640 0,004132563
Χρέωση Διανομής 0,012795600 0,012936400 0,012936400 0,012936400 0,012936400 0,012936400 0,012936400 0,012936400 0,012936400 0,012936400 0,012936400 0,012936400
Φόροι & Τέλη
Ε.Φ.Κ 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000
ΤΑΕ - - - -   - - - - - - -
ΔΕΤΕ 0,000229425 0,000229749 0,000229931 0,000228574 0,000223650 0,000249514 0,000271786 0,000253934 0,000273093 0,000264035 0,000261564 0,000261687
ΦΠΑ 0,005965041 0,005973470 0,005979204 0,005942917 0,005814899 0,006487376 0,007066426 0,006602287 0,007100407 0,006864898 0,006800669 0,006803858
Τελική Τιμή (€/KWh) 0,052079393 0,052312796 0,052194318 0,051886236 0,050768542 0,056639782 0,061695336 0,057643044 0,061992013 0,059935842 0,059375068 0,059402913
Τελική Τιμή (€/Nm3) 0,590215761 0,593959486 0,591100651 0,586262581 0,573938367 0,641728730 0,703573612 0,653095689 0,705965044 0,679192962 0,675272648 0,673629033