Η υπηρεσια δεν ειναι προσωρινά διαθέσιμη.


Τα cookies είναι σημαντικά για την πλήρη πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου www.zenith.gr και για την βελτίωση της online εμπειρία σας.

Πατήστε «Ρυθμίσεις Cookies» και επιλέξετε αν θα αποδεχτείτε ορισμένα cookies ή όχι. Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξτε «Πολιτική Cookies» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies.

Τιμές & Παραδείγματα Χρεώσεων

 Επιλέξτε εδώ για να δείτε το αρχείο της Τιμολογιακής Πολιτικής.

 

Χρεώσεις Προμήθειας Φυσικού Αερίου

Η χρέωση Προμήθειας Φυσικού Αερίου διακρίνεται σε Αναλογική (υπολογιζόμενη επί της ποσότητας φυσικού αερίου που καταναλώθηκε) και σε Πάγια χρέωση (υπολογιζόμενη από τις ημέρες της περιόδου κατανάλωσης).

 

Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)

ΜΗΝΑΣ 

T1 

(Χρήση Κουζίνας,

Ζεστό Νερό) 

T2 / GAS HOME

(Αυτόνομη Θέρμανση,

Ζεστό Νερό)

Τ3 / GAS CENTRAL

(Κεντρική

Θέρμανση)

€/KWh
ΦΕΒ 2018 0,028107755 0,024212084 0,026391903
ΜΑΡ 2018 0,027812194 0,024200241 0,026096342
ΑΠΡ 2018 0,026860878 0,023248925 0,025145026
MAI 2018 0,031683497 0,028071544 0,029967645
IOYN 2018 0,032334266 0,028722313 0,030618414
IOYΛ 2018 0,035264007 0,031652054 0,033548155
ΑΥΓ 2018 0,035511081 0,031899128 0,033795229
ΣΕΠ 2018 0,033711970 0,030100017 0,031996118
ΟΚΤ 2018 0,033553647 0,029941694 0,031837795
ΝΟΕ 2018 0,034084257 0,030472304 0,032368405
ΔΕΚ 2018 0,034827344 0,031215391 0,033111492
ΙΑΝ 2019 0,036451479 0,032839526 0,034735627
ΦΕΒ 2019 0,036095989 0,032484036 0,034380137
ΜΑΡ 2019 0,034522039 0,030916097 0,032806187
ΑΠΡ 2019 0,030716691 0,027110749 0,029000839
ΜΑΙ 2019 0,030003539 0,026397597 0,028287687
ΙΟΥΝ 2019 0,029731531 0,026125589 0,028015679
ΙΟΥΛ 2019 0,029447298 0,025841356 0,027731446
ΑΥΓ 2019 0,029505666 0,025899724 0,027789814
ΣΕΠ 2019 0,029468562 0,02586262 0,02775271

 

Ανωτέρα Θερμογόνος Δύναμη:

Δείτε τις τιμές εδώ

Οι παραπάνω τιμές περιέχουν:

  • Το πραγματικό κόστος προμήθειας φυσικού αερίου.
  • Το αναλογικό περιθώριο προμήθειας φυσικού αερίου για κάθε κατηγορία τιμολόγησης.

 

Πάγια Χρέωση 

Η πάγια χρέωση ανά κατηγορία καταναλωτών που αφορούν την προμήθεια Φυσικού Αερίου παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα:

Κατηγορία τιμολογίου 

 €/ημέρα/πελάτη

T1 0,04537
T2 / GAS HOME 0,15025
T3 / GAS CENTRAL 0

 

Χρεώσεις Συστήματος Μεταφοράς

  • Χρέωση (αναλογική) για τη χρήση του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σύμφωνα με τις ανά μήνα ενεργές συμβάσεις δέσμευσης δυναμικότητας που έχει συνάψει η Εταιρία με τον Διαχειριστή Ε.Σ.Φ.Α. Η χρέωση αυτή προκύπτει βάσει του Κανονισμού Τιμολόγησης ΕΣΦΑ (ΦΕΚ 3181/4-1—2016).

 

Χρέωση Μεταφοράς (€/KWh)

ΟΚΤ 2018

ΝΟΕ 2018

ΔΕΚ 2018

ΙΑΝ 2019

ΦΕΒ 2019

ΜΑΡ 2019

ΑΠΡ 2019

ΜΑΙ 2019

ΙΟΥΝ 2019

ΙΟΥΛ 19

ΑΥΓ 2019

ΣΕΠ'19

Αττική 0,004638640 0,004132563 0,004052000 0,003806541 0,003812526 0,003691652 0,003349766 0,003238765 0,002865470 0,002754190 0,002782690 0,002984710
Θεσσαλονίκη 0,002922648 0,002852170 0,002354000 0,002348423 0,002316628 0,002198935 0,002009532 0,001945246 0,001651450 0,001783970 0,001852690 0,001966820
Θεσσαλία 0,004638640 0,004132563 0,004052000 0,003806541 0,003812526 0,003691652 0,003349766 0,003238765 0,002865470 0,002754190 0,002782690 0,002984710

Χρεώσεις Δικτύου Διανομής

ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ

2019

Συντελεστής Ενέργειας

(€/ΚWh)

Δίκτυο Διανομής Θεσσαλονίκης 0,0119
Δίκτυο Διανομής Θεσσαλίας 0,0130
Δίκτυο Διανομής Αττικής 0,0145

ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ

2019

Συντελεστής Δυναμικότητας

(€/ΚW/Έτος)

Δίκτυο Διανομής Θεσσαλονίκης 0,4528
Δίκτυο Διανομής Θεσσαλίας 0,5249
Δίκτυο Διανομής Αττικής 1,1290

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ (συμπεριλαμβάνονται ρυθμιζόμενες χρεώσεις, φόροι και τέλη):

Ο ΦΠΑ από τον Μάιο 2019 έχει αλλάξει σε 6% από 13%

Περιφέρεια

Θεσσαλονίκη

Κατηγορία Πελάτη

T2 / GAS HOME

Τύπος μετρητή

G4

Πάγια Χρέωση Προμήθειας

(€/Ημέρα/Πελάτη)

0,150246575

Πάγια Χρέωση Διανομής

(€/Ημέρα/Πελάτη)

0,082490101
Αναλογικό Μέρος

ΜΗΝΑΣ

ΟΚΤ 2018

ΝΟΕ 2018

ΔΕΚ 2018

ΙΑΝ 2018

ΦΕΒ 2019

ΜΑΡ 2019

ΑΠΡ 2019

ΜΑΙ 2019

IOYN 2019

IOYΛ 2019

ΑΥΓ 2019

ΣΕΠ19

Προμήθεια Αερίου (€/KWh) 0,029941694 0,030472304 0,031215391 0,032839526 0,032484036 0,030916097 0,027110749 0,026397597 0,026125589 0,025841356 0,025899724 0,025862620
Χρέωση Μεταφοράς (€/KWh) 0,002922648 0,002852170 0,002354000 0,002348423 0,002316628 0,002198935 0,002009532 0,001945246 0,001651450 0,001783970 0,001852690 0,001966820
Χρέωση Διανομής (€/KWh) 0,011871800 0,011871800 0,011871800 0,011943000 0,011943000 0,011943000 0,011943000 0,011943000 0,011943000 0,011943000 0,011943000 0,011943000
Φόροι & Τέλη                        
Ε.Φ.Κ 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000
ΤΑΕ - - - - - - - - -  - - -
ΔΕΤΕ 0,000229081 0,000231381 0,000232606 0,000241055 0,000239118 0,000230690 0,000210716 0,000206829 0,000204000 0,000203242 0,000203877 0,000204262
ΦΠΑ 0,005956098 0,006015916 0,006047755 0,006267423 0,006217076 0,005997944 0,005478627 0,002481951 0,002448002 0,002438900 0,002446525 0,002451146
Τελική Τιμή (€/KWh) 0,052001321 0,052523571 0,052801552 0,054719427 0,054279859 0,054279859 0,047832624 0,044054623 0,043452042 0,043290467 0,043425816 0,043507849
Τελική Τιμή (€/Nm3) 0,591723032 0,595984960 0,600617654 0,623746748 0,615863771 0,593104859 0,541369638 0,501782156 0,494788402 0,494766747 0,495358283 0,496729112

Περιφέρεια

Θεσσαλονίκη

Κατηγορία Πελάτη

T3 / GAS CENTRAL

Τύπος μετρητή

G10

Πάγια Χρέωση Προμήθειας

(€/Ημέρα/Πελάτη)

-

Πάγια Χρέωση Διανομής

(€/Ημέρα/Πελάτη)

0,2199736
Αναλογικό Μέρος

Μήνας

ΟΚΤ 2018

ΝΟΕ 2018

ΔΕΚ 2018

ΙΑΝ 2019

ΦΕΒ 2019

ΜΑΡ 2019

AΠΡ 2019

ΜΑΙ 2019

IOYN 2019

IOYΛ 2019

ΑΥΓ 2019

ΣΕΠ 19

 
Προμήθεια Αερίου 0,031837795 0,032368405 0,033111492 0,034735627 0,034380137 0,032806187 0,029000839 0,028287687 0,028015679 0,027731446 0,027789814 0,027752710  
Χρέωση Μεταφοράς 0,002922648 0,002852170 0,002354000 0,002348423 0,002316628 0,002198935 0,002009532 0,001945246 0,001651450 0,001783970 0,001852690 0,001966820  
Χρέωση Διανομής 0,011871800 0,011871800 0,011871800 0,011943000 0,011943000 0,011943000 0,011943000 0,011943000 0,011943000 0,011943000 0,011943000 0,011943000  
Φόροι & Τέλη                          
Ε.Φ.Κ 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000  
ΤΑΕ - - - - - - - - - - - -  
ΔΕΤΕ 0,000247661 0,000249962 0,000251186 0,000259635 0,000257699 0,000249241 0,000229267 0.000225380 0,000222551 0,000221792 0,000222428 0,000222813  
ΦΠΑ 0,006439192 0,006499009 0,006530848 0,006750517 0,006700169 0,006480256 0,005960938 0.002704556 0,002670608 0,002661505 0,002669130 0,002673752  
Τελική Τιμή (€/KWh) 0,056219096 0,056741346 0,057019326 0,058937202 0,058497633 0,056577618 0,052043576 0.048005869 0,047403287 0,047241713 0,047377062 0,047459094  
Τελική Τιμή (€/Nm3) 0,639717093 0,643844053 0,648594833 0,671825166 0,664708604 0,640798101 0.589029193 0.546786848 0,539781229 0,539925538 0,540430146 0,541840476  

Πόλη

Λάρισα

Κατηγορία Πελάτη

T2 / GAS HOME

Τύπος μετρητή

G4

Πάγια Χρέωση Προμήθειας

(€/Ημέρα/Πελάτη)

0,150246575

Πάγια Χρέωση Διανομής

(€/Ημέρα/Πελάτη)

0,095628088
Αναλογικό Μέρος

Μήνας

ΟΚΤ 2018

ΝΟΕ 2018

ΔΕΚ 2018

ΙΑΝ 2019

ΦΕΒ 2019

ΜΑΡ 2019

AΠΡ 2019

ΜΑΙ 2019

IOYN 2019

ΙΟΥΛ 2019

ΑΥΓ 2019

ΣΕΠ 19

Προμήθεια Αερίου 0,029941694 0,030472304 0,031215391 0,032839526 0,032484036 0,030916097 0,027110749 0,026397597 0,026125589 0,025841356 0,025899724 0,025862620
Χρέωση Μεταφοράς 0,004638640 0,004132563 0,004052000 0,003806541 0,003812526 0,003691652 0,0033497660 0,003238765 0,002865470 0,002754190 0,002782690 0,002984710
Χρέωση Διανομής 0,012936400 0,012936400 0,012936400 0,013014000 0,013014000 0,013014000 0,013014000 0,013014000 0,013014000 0,013014000 0,013014000 0,013014000
Φόροι & Τέλη                        
Ε.Φ.Κ 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000
ΤΑΕ - - - - - - - - -  - - -
ΔΕΤΕ 0,000242984 0,000243106 0,000246419 0,000253700 0,000251953 0,000243509 0,000222773 0,000218652 0,000215425 0,000213448 0,000213882 0,000214707
ΦΠΑ 0,006317575 0,006320765 0,006406893 0,006596209 0,006550773 0,006331227 0,005792087 0,002623822 0,002585104 0,002561373 0,002566585 0,002576480
Τελική Τιμή (€/KWh) 0,055157293 0,055185138 0,055937103 0,057589976 0,057193288 0,055276485 0,050569375 0,046572836 0,045885588 0,045464366 0,045556881 0,045732516
Τελική Τιμή (€/Nm3) 0,627303893 0,625799465 0,636340484 0,656468136 0,672307100 0,626337852 0,572951019 0.530371456 0,523141589 0,519566775 0,520897377 0,522905588

Πόλη

Λάρισα

Κατηγορία Πελάτη

T3 / GAS CENTRAL

Τύπος μετρητή

G10

Πάγια Χρέωση Προμήθειας

(€/Ημέρα/Πελάτη)

-

Πάγια Χρέωση Διανομής

(€/Ημέρα/Πελάτη)

0,25500824
Αναλογικό Μέρος

Μήνας

ΟΚΤ 2018

ΝΟΕ 2018

ΔΕΚ 2018

ΙΑΝ 2019

ΦΕΒ 2019

ΜΑΡ 2019

AΠΡ 2019

ΜΑΙ 2019

IOYN 2019

ΙΟΥΛ 2019

ΑΥΓ 2019

ΣΕΠ 19

Προμήθεια Αερίου 0,031837795 0,032368405 0,033111492 0,034735627 0,034380137 0,032806187 0,029000839 0.028287687 0,028015679 0,027731446 0,027789814 0,027752710
Χρέωση Μεταφοράς 0,004638640 0,004132563 0,004052000 0,003806541 0,003812526 0,003691652 0,003349766 0,003238765 0,002865470 0,002754190 0,002782690 0,002984710
Χρέωση Διανομής 0,012936400 0,012936400 0,012936400 0,013014000 0,013014000 0,013014000 0,013014000 0,013014000 0,013014000 0,013014000 0,013014000 0,013014000
Φόροι & Τέλη                        
Ε.Φ.Κ 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000
ΤΑΕ - - - - - -  -  - -  - - -
ΔΕΤΕ 0,000261564 0,000261687 0,000261284 0,000272281 0.000270533 0,000262059 0,000241323 0,000237202 0,000233976 0,000231998 0,000232433 0,000233257
ΦΠΑ 0,006800669 0,006803858 0,006889986 0,007079302 0,007033866 0,006813539 0,006274399 0.002846427 0.002807709 0,002783978 0,002789190 0,002799085
Τελική Τιμή (€/KWh) 0,059375068 0,059402913 0,060154877 0,061807751 0,061411063 0,059487437 0,054780327 0,050524081 0,049836834 0,049415612 0,049508127 0,049683762
Τελική Τιμή (€/Nm3) 0,675272648 0,673629033 0,684321881 0,704546554 0,721887046 0,674052149 0,620661105 0,575368234 0,568189744 0,564721614 0,566075924 0,568084135

Πόλη

Αθήνα

Κατηγορία Πελάτη

T2 / GAS HOME

Τύπος μετρητή

G4

Πάγια Χρέωση Προμήθειας

(€/Ημέρα/Πελάτη)

0,150247

Πάγια Χρέωση Διανομής

(€/Ημέρα/Πελάτη)

0,095628
Αναλογικό Μέρος

Μήνας

ΟΚΤ 2018

ΝΟΕ 2018

ΔΕΚ 2018

ΙΑΝ 2019

ΦΕΒ 2019

ΜΑΡ 2019

AΠΡ 2019

ΜΑΙ 2019

IOYN 2019

ΙΟΥΛ 2019

ΑΥΓ 2019

ΣΕΠ 19

Προμήθεια Αερίου 0,029941694 0,030472304 0,031215391 0,032839526 0,032484036 0,030916097 0,027110749 0,026397597 0,026125589 0,025841356 0,025899724 0,025862620
Χρέωση Μεταφοράς 0,004638640 0,004132563 0,004052000 0,003806541 0,003812526 0,003691652 0,003349766 0,003238765 0,002865470 0,002754190 0,002782690 0,002984710
Χρέωση Διανομής 0,012936400 0,012936400 0,012936400 0,013014000 0,013014000 0,013014000 0,013014000 0,013014000 0,013014000 0,014481800 0,014481800 0,014481800
Φόροι & Τέλη                        
Ε.Φ.Κ 0,001080000 0,001080000  0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000
ΤΑΕ - - - - - -  -  - -  - - -
ΔΕΤΕ 0,000242984 0,000243106 0,000246419 0,000253700 0,000251953 0,000243509 0,000222773 0,000218652 0,000215425 0,000220787 0,000221221 0,000222046
ΦΠΑ 0,006317575 0,006320765 0,006406893 0,006596209 0,006550773 0,006331227 0,005792087 0,002623822 0,002585104 0,002649441 0,002654653 0,002664548
Τελική Τιμή (€/KWh) 0,055157293 0,055185138 0,055937103 0,057589976 0,057193288 0,055276485 0,050569375 0,046572836 0,045885588 0,047027573 0,047120088 0,047295723
Τελική Τιμή (€/Nm3) 0,627303893 0,625799465 0,636340484 0,656468136 0,672307100 0,626337852 0,572951019 0,530371456 0,523141589 0,547212839 0,560964648 0,559981360

Πόλη

Αθήνα

Κατηγορία Πελάτη

T3 / GAS CENTRAL

Τύπος μετρητή

G10

Πάγια Χρέωση Προμήθειας

(€/Ημέρα/Πελάτη)

-

Πάγια Χρέωση Διανομής

(€/Ημέρα/Πελάτη)

0,255008
Αναλογικό Μέρος

Μήνας

ΟΚΤ 2018

ΝΟΕ 2018

ΔΕΚ 2018

ΙΑΝ 2019

ΦΕΒ 2019

ΜΑΡ 2019

AΠΡ 2019

ΜΑΙ 2019

IOYN 2019

ΙΟΥΛ 2019

ΑΥΓ 2019

ΣΕΠ 19

Προμήθεια Αερίου 0,031837795 0,032368405 0,033111492 0,034735627 0,034380137 0,032806187 0,029000839 0,028287687 0,028015679 0,027731446 0,027789814 0,027752710
Χρέωση Μεταφοράς 0,004638640 0,004132563 0,004052000 0,003806541 0,003812526 0,003691652 0,003349766 0,003238765 0,002865470 0,002754190 0,002782690 0,002984710
Χρέωση Διανομής 0,012936400 0,012936400 0,012936400 0,013014000 0,013014000 0,013014000 0,013014000 0,013014000 0,013014000 0,014481800 0,014481800 0,014481800
Φόροι & Τέλη                        
Ε.Φ.Κ 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000
ΤΑΕ - - - - - -  -  - -  - - -
ΔΕΤΕ 0,000261564 0,000261687 0,000264999 0,000272281 0,000270533 0,000262059 0,000241323 0,000237202 0,000233976 0,000239337 0,000239772 0,000240596
ΦΠΑ 0,006800669 0,006803858 0,006889986 0,007079302 0,007033866 0,006813539 0,006274399 0,002846427 0,002807709 0,002872046 0,002877258 0,002887153
Τελική Τιμή (€/KWh) 0,059375068 0,059402913 0,060154877 0,061807751 0,061411063 0,059487437 0,054780327 0,050524081 0,049836834 0,050978819 0,051071334 0,051246969
Τελική Τιμή (€/Nm3) 0,675272648  0,673629033 0,684321881 0,704546554 0,721887046 0,674052149 0,620661105 0,575368234 0,568189744 0,593189538 0,608004231 0,606764113


click2call

Να σας καλέσουμε εμείς;

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να σας καλέσουμε εμείς:

* Πρέπει να εισάγεις το όνομά σου
* Πρέπει να εισάγεις έναν έγκυρο αριθμό τηλεφώνου
* Πρέπει να εισάγεις ημερομηνία
Είστε πελάτης μας;
* Για την χρήση της υπηρεσίας, πρέπει να αποδεχτείτε τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης
Τα πεδία με τον αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.
Ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα - Παρασκευή 08:00-20:00 & Σάββατο 09:00-15:00

Live Chat

Τα δεδομένα σας Προσωπικού Χαρακτήρα επεξεργάζονται από την ΖeniΘ αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί και διαγράφονται μετά το πέρας 12 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επισκεφθείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΖeniΘ.