Η υπηρεσια δεν ειναι προσωρινά διαθέσιμη.


Τα cookies είναι σημαντικά για την πλήρη πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου www.zenith.gr και για την βελτίωση της online εμπειρία σας.

Πατήστε «Ρυθμίσεις Cookies» και επιλέξετε αν θα αποδεχτείτε ορισμένα cookies ή όχι. Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξτε «Πολιτική Cookies» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies.

Τιμές & Παραδείγματα Χρεώσεων

 Επιλέξτε εδώ για να δείτε το αρχείο της Τιμολογιακής Πολιτικής.

 

Χρεώσεις Προμήθειας Φυσικού Αερίου

Η χρέωση Προμήθειας Φυσικού Αερίου διακρίνεται σε Αναλογική (υπολογιζόμενη επί της ποσότητας φυσικού αερίου που καταναλώθηκε) και σε Πάγια χρέωση (υπολογιζόμενη από τις ημέρες της περιόδου κατανάλωσης).

 

Αναλογικές Χρεώσεις Προμήθειας Φυσικού Αερίου.

ΜΗΝΑΣ 

T1 

(Χρήση Κουζίνας,

Ζεστό Νερό) 

T2 / GAS HOME

(Αυτόνομη Θέρμανση,

Ζεστό Νερό)

Τ3 / GAS CENTRAL

(Κεντρική

Θέρμανση)

€/KWh
ΙΑΝ 2018 0,027351652 0,023455981 0,025635800
ΦΕΒ 2018 0,028107755 0,024212084 0,026391903
ΜΑΡ 2018 0,027812194 0,024200241 0,026096342
ΑΠΡ 2018 0,026860878 0,023248925 0,025145026
MAI 2018 0,031683497 0,028071544 0,029967645
IOYN 2018 0,032334266 0,028722313 0,030618414
IOYΛ 2018 0,035264007 0,031652054 0,033548155
ΑΥΓ 2018 0,035511081 0,031899128 0,033795229
ΣΕΠ 2018 0,033711970 0,030100017 0,031996118
ΟΚΤ 2018 0,033553647 0,029941694 0,031837795
ΝΟΕ 2018 0,034084257 0,030472304 0,032368405
ΔΕΚ 2018 0,034827344 0,031215391 0,033111492
ΙΑΝ 2019 0,036451479 0,032839526 0,034735627
ΦΕΒ 2019 0,036095989 0,032484036 0,034380137
ΜΑΡ 2019 0,034522039 0,030916097 0,032806187
ΑΠΡ 2019 0,030716691 0,027110749 0,029000839

 

Ανωτέρα Θερμογόνος Δύναμη:

Δείτε τις τιμές εδώ

Οι παραπάνω τιμές περιέχουν:

  • Το πραγματικό κόστος προμήθειας φυσικού αερίου.
  • Το αναλογικό περιθώριο προμήθειας φυσικού αερίου για κάθε κατηγορία τιμολόγησης.

 

Πάγιες Χρεώσεις Προμήθειας Φυσικού Αερίου.

Οι πάγιες χρεώσεις ανά κατηγορία καταναλωτών που αφορούν την προμήθεια Φυσικού Αερίου παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα:

Κατηγορία τιμολογίου 

 €/ημέρα/πελάτη

T1 0,04537
T2 / GAS HOME 0,15025
T3 / GAS CENTRAL 0

 

Χρεώσεις Συστήματος Μεταφοράς

  • Χρέωση (αναλογική) για τη χρήση του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σύμφωνα με τις ανά μήνα ενεργές συμβάσεις δέσμευσης δυναμικότητας που έχει συνάψει η Εταιρία με τον Διαχειριστή Ε.Σ.Φ.Α. Η χρέωση αυτή προκύπτει βάσει του Κανονισμού Τιμολόγησης ΕΣΦΑ (ΦΕΚ 3181/4-1—2016).

 

Χρέωση Ενέργειας (€/KWh)

ΜΑΙ 2018

ΙΟΥN 2018

ΙΟΥΛ 2018

ΑΥΓ 2018

ΣΕΠΤ 2018

ΟΚΤ 2018

ΝΟΕ 2018

ΔΕΚ 2018

ΙΑΝ 2019

ΦΕΒ 2019

ΜΑΡ 2019

ΑΠΡ 2019

Αττική 0,004098847 0,004332009 0,004972569 0,004986885 0,004974391 0,004638640 0,004132563 0,004052000 0,003806541 0,003812526 0,003691652 0,003349766
Θεσσαλονίκη 0,002553398 0,002528486 0,002832466 0,002965339 0,002953436 0,002922648 0,002852170 0,002354000 0,002348423 0,002316628 0,002198935 0,002009532
Θεσσαλία 0,004098847 0,004332009 0,004972569 0,004986885 0,004974391 0,004638640 0,004132563 0,004052000 0,003806541 0,003812526 0,003691652 0,003349766

Χρεώσεις Δικτύου Διανομής

ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ

2019

Συντελεστής Ενέργειας

(€/ΚWh)

Δίκτυο Διανομής Θεσσαλονίκης 0,0119
Δίκτυο Διανομής Θεσσαλίας 0,0130
Δίκτυο Διανομής Αττικής 0,0145

ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ

2019

Συντελεστής Δυναμικότητας

(€/ΚW/Έτος)

Δίκτυο Διανομής Θεσσαλονίκης 0,4528
Δίκτυο Διανομής Θεσσαλίας 0,5249
Δίκτυο Διανομής Αττικής 1,1290

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ (συμπεριλαμβάνονται ρυθμιζόμενες χρεώσεις, φόροι και τέλη):

Περιφέρεια

Θεσσαλονίκη

Κατηγορία Πελάτη

T2 / GAS HOME

Τύπος μετρητή

G4

Πάγια Χρέωση Προμήθειας

(€/Ημέρα/Πελάτη)

0,150246575

Πάγια Χρέωση Διανομής

(€/Ημέρα/Πελάτη)

0,082490101
Αναλογικό Μέρος

ΜΗΝΑΣ

AΠΡ 2018

ΜΑΙ 2018

ΙΟΥΝ 2018

ΙΟΥΛ 2018

ΑΥΓ 2018

ΣΕΠΤ 2018

ΟΚΤ 2018

ΝΟΕ 2018

ΔΕΚ 2018

ΙΑΝ 2019

ΦΕΒ 2019

ΜΑΡ 2019

Προμήθεια Αερίου (€/KWh) 0,028071544 0,028722313 0,031652054 0,031899128 0,030100017 0,029941694 0,030472304 0,031215391 0,032839526 0,032484036 0,030916097 0,027110749
Χρέωση Μεταφοράς (€/KWh) 0,002553398 0,002528486 0,002832466 0,002965339 0,002953436 0,002922648 0,002852170 0,002354000 0,002348423 0,002316628 0,002198935 0,002009532
Χρέωση Διανομής (€/KWh) 0,011871800 0,011871800 0,011871800 0,011871800 0,011871800 0,011871800 0,011871800 0,011871800 0,011943000 0,011943000 0,011943000 0,011943000
Ε.Φ.Κ 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000
ΤΑΕ - - - - - - - - - - - -
ΔΕΤΕ 0,000217884 0,000221013 0,000237182 0,000239081 0,000230026 0,000229081 0,000231381 0,000232606 0,000241055 0,000239118 0,000230690 0,000210716
ΦΠΑ 0,005664976 0,006166722 0,006166722 0,006216115 0,005980683 0,005956098 0,006015916 0,006047755 0,006267423 0,006217076 0,005997944 0,005478627
Τελική Τιμή (€/KWh) 0,049459602 0,05746338 0,053840223 0,054271463 0,052215962 0,052001321 0,052523571 0,052801552 0,054719427 0,054279859 0,054279859 0,047832624
Τελική Τιμή (€/Nm3) 0,560575129 0,568626213 0,614047743 0,618369049 0,592129009 0,591723032 0,595984960 0,600617654 0,623746748 0,615863771 0,593104859 0,541369638

Περιφέρεια

Θεσσαλονίκη

Κατηγορία Πελάτη

T3 / GAS CENTRAL

Τύπος μετρητή

G10

Πάγια Χρέωση Προμήθειας

(€/Ημέρα/Πελάτη)

-

Πάγια Χρέωση Διανομής

(€/Ημέρα/Πελάτη)

0,2199736
Αναλογικό Μέρος

Μήνας

ΜΑΙ 2018

ΙΟΥΝ 2018

ΙΟΥΛ 2018

ΑΥΓ 2018

ΣΕΠΤ 2018

ΟΚΤ 2018

ΝΟΕ 2018

ΔΕΚ 2018

ΙΑΝ 2019

ΦΕΒ 2019

ΜΑΡ 2019

AΠΡ 2019

Προμήθεια Αερίου 0,029967645 0,030618414 0,033548155 0,033795229 0,031996118 0,031837795 0,032368405 0,033111492 0,034735627 0,034380137 0,032806187 0,029000839
Χρέωση Μεταφοράς 0,002553398 0,002528486 0,002832466 0,002965339 0,002953436 0,002922648 0,002852170 0,002354000 0,002348423 0,002316628 0,002198935 0,002009532
Χρέωση Διανομής 0,011871800 0,011871800 0,011871800 0,011742600 0,011871800 0,011871800 0,011871800 0,011871800 0,011943000 0,011943000 0,011943000 0,011943000
Φόροι & Τέλη
Ε.Φ.Κ 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000
ΤΑΕ - - - - - - - - - - - -
ΔΕΤΕ 0,000236464 0,000239594 0,000255762 0,000257662 0,000248607 0,000247661 0,000249962 0,000251186 0,000259635 0,000257699 0,000249241 0,000229267
ΦΠΑ 0,006148070 0,006229431 0,006649815 0,006699208 0,006463776 0,006439192 0,006499009 0,006530848 0,006750517 0,006700169 0,006480256 0,005960938
Τελική Τιμή (€/KWh) 0,053677377 0,054387725 0,058057997 0,058489238 0,056433737 0,056219096 0,056741346 0,057019326 0,058937202 0,058497633 0,056577618 0,052043576
Τελική Τιμή (€/Nm3) 0,608379391 0,616430475 0,662151456 0,666426378 0,639958578 0,639717093 0,643844053 0,648594833 0,671825166 0,664708604 0,640798101 0.589029193

Πόλη

Λάρισα

Κατηγορία Πελάτη

T2 / GAS HOME

Τύπος μετρητή

G4

Πάγια Χρέωση Προμήθειας

(€/Ημέρα/Πελάτη)

0,150246575

Πάγια Χρέωση Διανομής

(€/Ημέρα/Πελάτη)

0,095628088
Αναλογικό Μέρος

Μήνας

ΜΑΙ 2018

ΙΟΥΝ 2018

ΙΟΥΛ 2018

ΑΥΓ 2018

ΣΕΠ 2018

ΟΚΤ 2018

ΝΟΕ 2018

ΔΕΚ 2018

ΙΑΝ 2019

ΦΕΒ 2019

ΜΑΡ 2019

AΠΡ 2019

Προμήθεια Αερίου 0,0280715440 0,031652054 0,028722313 0,031899128 0,030100017 0,029941694 0,030472304 0,031215391 0,032839526 0,032484036 0,030916097 0,027110749
Χρέωση Μεταφοράς 0,0040988470 0,004972569 0,004332009 0,004986885 0,004974391 0,004638640 0,004132563 0,004052000 0,003806541 0,003812526 0,003691652 0,0033497660
Χρέωση Διανομής 0,0129364000 0,012936400 0,012936400 0,012936400 0,012936400 0,012936400 0,012936400 0,012936400 0,013014000 0,013014000 0,013014000 0,013014000
Φόροι & Τέλη
Ε.Φ.Κ 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000
ΤΑΕ - - - - - - - - - - - -
ΔΕΤΕ 0,000230934 0,000253205 0,000235354 0,000254512 0,000245454 0,000242984 0,000243106 0,000246419 0,000253700 0,000251953 0,000243509 0,000222773
ΦΠΑ 0,006004283 0,006583333 0,006119194 0,006617314 0,006381805 0,006317575 0,006320765 0,006406893 0,006596209 0,006550773 0,006331227 0,005792087
Τελική Τιμή (€/KWh) 0,052422008 0,057477561 0,053425269 0,057774239 0,055718067 0,055157293 0,055185138 0,055937103 0,057589976 0,057193288 0,055276485 0,050569375
Τελική Τιμή (€/Nm3) 0,593941351 0,605308298 0,605308298 0,657933034 0,631397135 0,627303893 0,625799465 0,636340484 0,656468136 0,672307100 0,626337852 0,572951019

Πόλη

Λάρισα

Κατηγορία Πελάτη

T3 / GAS CENTRAL

Τύπος μετρητή

G10

Πάγια Χρέωση Προμήθειας

(€/Ημέρα/Πελάτη)

-

Πάγια Χρέωση Διανομής

(€/Ημέρα/Πελάτη)

0,25500824
Αναλογικό Μέρος

Μήνας

ΜΑΙ 2018

ΙΟΥΝ 2018

ΙΟΥΛ 2018

ΑΥΓ 2018

ΣΕΠ 2018

ΟΚΤ 2018

ΝΟΕ 2018

ΔΕΚ 2018

ΙΑΝ 2019

ΦΕΒ 2019

ΜΑΡ 2019

AΠΡ 2019

Προμήθεια Αερίου 0,029967645 0,033548155 0,030618414 0,033795229 0,031996118 0,031837795 0,032368405 0,033111492 0,034735627 0,034380137 0,032806187 0,029000839
Χρέωση Μεταφοράς 0,004098847 0,004972569 0,004332009 0,004986885 0,004974391 0,004638640 0,004132563 0,004052000 0,003806541 0,003812526 0,003691652 0,003349766
Χρέωση Διανομής 0,012936400 0,012936400 0,012936400 0,012936400 0,012936400 0,012936400 0,012936400 0,012936400 0,013014000 0,013014000 0,013014000 0,013014000
Φόροι & Τέλη
Ε.Φ.Κ 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000
ΤΑΕ - - - - - - - - - - -  
ΔΕΤΕ 0,000249514 0,000271786 0,000253934 0,000273093 0,000264035 0,000261564 0,000261687 0,000261284 0,000272281 0.000270533 0,000262059 0,000241323
ΦΠΑ 0,006487376 0,007066426 0,006602287 0,007100407 0,006864898 0,006800669 0,006803858 0,006889986 0,007079302 0,007033866 0,006813539 0,006274399
Τελική Τιμή (€/KWh) 0,056639782 0,061695336 0,057643044 0,061992013 0,059935842 0,059375068 0,059402913 0,060154877 0,061807751 0,061411063 0,059487437 0,054780327
Τελική Τιμή (€/Nm3) 0,641728730 0,703573612 0,653095689 0,705965044 0,679192962 0,675272648 0,673629033 0,684321881 0,704546554 0,721887046 0,674052149 0,620661105