Η υπηρεσια δεν ειναι προσωρινά διαθέσιμη.


Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του www.zenith.gr και για τη βελτίωση της online εμπειρία σας.

Αποκτώντας πρόσβαση στο www.zenith.gr αποδέχεστε και την χρήση των cookies.

Τιμολογιακή Πολιτική

 Επιλέξτε εδώ για να δείτε το αρχείο της Τιμολογιακής Πολιτικής.

 

Χρεώσεις Προμήθειας Φυσικού Αερίου

Η χρέωση Προμήθειας Φυσικού Αερίου διακρίνεται σε Αναλογική (υπολογιζόμενη επί της ποσότητας φυσικού αερίου που καταναλώθηκε) και σε Πάγια χρέωση (υπολογιζόμενη από τις ημέρες της περιόδου κατανάλωσης).

 

Αναλογικές Χρεώσεις Προμήθειας Φυσικού Αερίου.

ΜΗΝΑΣ 

T1 

(Χρήση Κουζίνας,

Ζεστό Νερό) 

T2 / GAS HOME

(Αυτόνομη Θέρμανση,

Ζεστό Νερό)

Τ3 / GAS CENTRAL

(Κεντρική

Θέρμανση)

ΑΝΩΤΕΡΑ ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΣ ΔΥΝΑΜΗ (KWh/Nm3​)

€/KWh

ΘΕΣ/NIKΗ    ΛΑΡΙΣΑ       ΒΟΛΟΣ        ΤΡΙΚΑΛΑ     ΚΑΡΔΙΤΣΑ    ΦΑΡΣΑΛΑ    ΒΙΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΚΚΙΝΑ     ATTIKH
ΙΑΝ 2017 0,028019434 0,024123763 0,026303582 11,3517                
ΦΕΒ 2017 0,034304203 0,030408532 0,032588351 11,3594                
ΜΑΡ 2017 0,033810581 0,029914910 0,032094729 11,3602                
ΑΠP 2017 0,035475161 0,031579490 0,033759309 11,3652                
ΜΑΙ 2017 0,033144784 0,029249113 0,031428932 11,4546 11,4478 11,4478 11,4895 11,4899 11,4925 11,4654 11,4506  
ΙΟΥΝ 2017 0,027436451 0,023540780 0,025720599 11,4585 11,4563 11,4546 11,4506 11,4516 11,4498 11,4603 11,4545  
ΙΟΥΛ 2017 0,027505297 0,023609626 0,025789445 11,4260 11,4210 11,4230 11,4260 11,4190 11,4310 11,4300 11,4220  
ΑΥΓ 2017 0,026850797 0,022955126 0,025134945 11,4210 11,4160 11,4190 11,4170 11,4170 11,4220 11,4150 11,4210  
ΣΕΠ  2017 0,027032643 0,023136972 0,025316791 11,3710 11,3680 11,3710 11,4130 11,4120 11,4390 11,3670 11,3890  
ΟΚΤ 2017 0,025931829 0,022036158 0,024215977 11,3920 11,3890 11,3920 11,3770 11,3760 11,5570 11,3880 11,3930  
ΝΟΕ  2017 0,027700541 0,023804870 0,025984689 11,3750 11,3490 11,3570 11,3680 11,3660 11,3430  11,3540 11,3600   
ΔΕΚ  2017 0,027376445 0,023480774 0,025660593 11,3340 11,3330 11,3340 11,3400 11,3390 11,3410 11,3290 11,3340  
ΙΑΝ 2018 0,027351652 0,023455981 0,025635800  11,3540 11,3540  11,3540 11,3580  11,3580 11,3540 11,3580 11,3690  
ΦΕΒ 2018 0,028107755 0,024212084 0,026391903  11,3240 11,3250  11,3250 11,3300  11,3300 11,3300 11,3200 11,3270  11,682
ΜΑΡ 2018 0,027812194 0,024200241 0,026096342  11,3010 11,2990  11,3000 11,3040  11,3040 11,3040 11,2980 11,3000  11,806
ΑΠΡ 2018 0,026860878 0,023248925 0,025145026  11,3080 11,3050  11,3060 11,3140  11,3150 11,3150 11,3000 11,3050  11,405
MAI 2018 0,031683497 0,028071544 0,029967645 11,334 11,330  11,330 11,322 11,321 11,311 11,329 11,333  11,352

Οι παραπάνω τιμές περιέχουν:

  • Το πραγματικό κόστος προμήθειας φυσικού αερίου.
  • Το αναλογικό περιθώριο προμήθειας φυσικού αερίου για κάθε κατηγορία τιμολόγησης.

 

  • Πάγιες Χρεώσεις Προμήθειας Φυσικού Αερίου.

Οι πάγιες χρεώσεις ανά κατηγορία καταναλωτών που αφορούν την προμήθεια Φυσικού Αερίου παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα:

Κατηγορία τιμολογίου 

 €/ημέρα/πελάτη

T1 0,04537
T2 / GAS HOME 0,15025
T3 / GAS CENTRAL 0

 

Χρεώσεις Συστήματος Μεταφοράς

  • Χρέωση (αναλογική) για τη χρήση του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σύμφωνα με τις ανά μήνα ενεργές συμβάσεις δέσμευσης δυναμικότητας που έχει συνάψει η Εταιρία με τον Διαχειριστή Ε.Σ.Φ.Α. Η χρέωση αυτή προκύπτει βάσει του Κανονισμού Τιμολόγησης ΕΣΦΑ (ΦΕΚ 3181/4-1—2016).

Χρέωση Ενέργειας (€/KWh)

ΙΟΥ 2017

ΙΟΥΛ 2017

ΑΥΓ 2017

ΣΕΠ 2017

ΟΚΤ 2017

ΝΟΕ 2017

ΔΕΚ 2017

ΙΑΝ 2018

ΦΕΒ 2018

ΜΑΡ 2018

 ΑΠΡ 2018

ΜΑΙ 2018

Θεσσαλονίκη 0,003235893 0,002022027 0,001282663 0,001135491 0,001344915 0,001285205 0,002357834 0,0029181340 0,002935440 0,002332433 0,002281760 0,002553398
Θεσσαλία 0,003475864 0,003044823 0,002891423 0,003561043 0,003216604 0,003887920 0,0045287350 0,004618369 0,003757880 0,003782003 0,003748567 0,004098847
Αττική               0,004618369 0,003757880 0,003782003 0,003748567 0,004098847

Χρεώσεις Δικτύου Διανομής

ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ

2018

Συντελεστής Ενέργειας

(€/ΚWh)

Δίκτυο Διανομής Θεσσαλονίκης 0,0119
Δίκτυο Διανομής Θεσσαλίας 0,0130
Δίκτυο Διανομής Αττικής 0,0144

ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ

2018

Συντελεστής Δυναμικότητας

(€/ΚW/Έτος)

Δίκτυο Διανομής Θεσσαλονίκης 0,4501
Δίκτυο Διανομής Θεσσαλίας 0,5217
Δίκτυο Διανομής Αττικής 1,1223

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ (συμπεριλαμβάνονται ρυθμιζόμενες χρεώσεις, φόροι και τέλη):

Περιφέρεια

Θεσσαλονίκη

Κατηγορία Πελάτη

T2 / GAS HOME

Τύπος μετρητή

G4

Πάγια Χρέωση Προμήθειας

(€/Ημέρα/Πελάτη)

0,150246575

Πάγια Χρέωση Διανομής

(€/Ημέρα/Πελάτη)

0,081592578
Αναλογικό Μέρος

Μήνας

ΙΟΥΝ 2017

ΙΟΥΛ 2017

ΑΥΓ 2017

ΣΕΠ 2017

ΟΚΤ 2017

ΝΟΕ 2017

ΔΕΚ 2017

ΙΑΝ 2018

ΦΕΒ 2018

ΜΑΡ 2018

AΠΡ 2018

ΜΑΙ 2018

Προμήθεια Αερίου (€/KWh) 0,023540780 0,023609626 0,022955126 0,023136972 0,022036158 0,023804870 0,023480774 0,023455981 0,024212084 0,024200241 0,023248925 0,028071544
Χρέωση Μεταφοράς (€/KWh) 0,002022027 0,001282663 0,001135491 0,001344915 0,001285205 0,002357834 0,002918134 0,002935440 0,002332433 0,002350300 0,002281760 0,002553398
Χρέωση Διανομής (€/KWh) 0,011742600 0,011742600 0,011742600 0,011742600 0,011742600 0,011742600 0,011742600 0,011871800 0,011871800 0,011871800 0,011871800 0,011871800
Φόροι & Τέλη
Ε.Φ.Κ 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000
ΤΑΕ - - - - - - - -  - - - -
ΔΕΤΕ 0,000192352 0,000188574 0,000184566 0,000186522435 0,000180719815 0,000194927 0,000196108 0,000196070 0,000197482 0,000197512 0,000192412 0,000217884
ΦΠΑ 0,005001153 0,004902936 0,004798718 0,004849583 0,00469872 0,005068090 0,005098796 0,005097823 0,005134521 0,005135304 0,005002723 0,005664976
Τελική Τιμή (€/KWh) 0,043578912 0,042806399 0,04189650 0,042340593 0,041023398 0,044248320 0,044516412 0,044654556 0,044828320 0,044835157 0,043677620 0,049459602
Τελική Τιμή (€/Nm3) 0,499348963 0,489105915 0,478499938 0,4814548830 0,4673385500 0,503324640 0,504549014 0,507007829 0,507635896 0,506682109 0,493906525 0,560575129

Περιφέρεια

Θεσσαλονίκη

Κατηγορία Πελάτη

T3 / GAS CENTRAL

Τύπος μετρητή

G10

Πάγια Χρέωση Προμήθειας

(€/Ημέρα/Πελάτη)

-

Πάγια Χρέωση Διανομής

(€/Ημέρα/Πελάτη)

0,217580208
Αναλογικό Μέρος

Μήνας

ΙΟΥΝ 2017

ΙΟΥΛ 2017

ΑΥΓ 2017

ΣΕΠ 2017

ΟΚΤ 2017

ΝΟΕ 2017

ΔΕΚ 2017

ΙΑΝ 2018

ΦΕΒ 2018

 

ΜΑΡ 2018

AΠΡ 2018

ΜΑΙ 2018

Προμήθεια Αερίου 0,025720599 0,025789445 0,025134945 0,025316791 0,024215977 0,025984689 0,025660593 0,025635800 0,026391903   0.026096342 0,025145026 0,029967645
Χρέωση Μεταφοράς 0,002022027 0,001282663 0,001135491 0,001344915 0,001285205 0,002357834 0,002918134 0,002935440 0,002332433   0,002350300 0,002281760 0,002553398
Χρέωση Διανομής 0,011742600 0,011742600 0,011742600 0,011742600 0,011742600 0,011742600 0,011742600 0,011871800 0,011871800   0.011871800 0,011871800 0,011871800
Φόροι & Τέλη
Ε.Φ.Κ 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0.002900000 0,002900000  0,002900000   0.002900000 0,002900000 0,002900000
ΤΑΕ - - - - - - - -  -   - - -
ΔΕΤΕ 0,000212351 0,000208574 0,000204565 0,000206522 0,000200719 0,000214926 0,000216107 0,000216069 0,000217481   0.000216092 0,000210993 0,000236464
ΦΠΑ 0,005521129 0,005422912 0,005318695 0,00536956 0,005218692 0,005588066 0,005618773 0,005617799 0,005654498   0,005618397 0,005485816 0,006148070
Τελική Τιμή (€/KWh) 0,048118707 0,047346194 0,046436296 0,046880387 0,045563193 0,048788115 0,049056206 0,049194350 0,049368114   0,049052932 0,047895395 0,053677377
Τελική Τιμή (€/Nm3) 0,551368204 0,540977613 0,530348937 0,5330768806 0,5190558947 0,554964808 0,556003039 0,558552650 0,559044523   0,554347185 0,541601127 0,608379391

Πόλη

Λάρισα

Κατηγορία Πελάτη

T2 / GAS HOME

Τύπος μετρητή

G4

Πάγια Χρέωση Προμήθειας

(€/Ημέρα/Πελάτη)

0,150246575

Πάγια Χρέωση Διανομής

(€/Ημέρα/Πελάτη)

0,094587619
Αναλογικό Μέρος

Μήνας

ΙΟΥΝ 2017

ΙΟΥΛ 2017

ΑΥΓ 2017

ΣΕΠ 2017

ΟΚΤ 2017

ΝΟΕ 2017

ΔΕΚ 2017

ΙΑΝ 2018

ΦΕΒ 2018

ΜΑΡ 2018

AΠΡ 2018

ΜΑΙ 2018

Προμήθεια Αερίου 0,0235407800 0,0236096060 0,0229551260 0,023136972 0,022036158 0,0238048700 0,0234807740 0,0234559810 0,0242120840 0,0242002410 0,0232489250 0,0280715440
Χρέωση Μεταφοράς 0,0034758640 0,0030448230 0,0028914230 0,003561043 0,003216604 0,0038879200 0,0045287350 0,0046183690 0,003757880 0,0037820030 0,0037485670 0,0040988470
Χρέωση Διανομής 0,0127956000 0,0127956000 0,0127956000 0,0127956000 0,0127956000 0,0127956000 0,0127956000 0,0129364000 0,0129364000 0,0129364000 0,0129364000 0,0129364000
Φόροι & Τέλη
Ε.Φ.Κ 0,0010800000 0,0010800000 0,0010800000 0,0010800000 0,0010800000 0,0010800000 0,0010800000 0,0010800000 0,0010800000 0,0010800000 0,0010800000 0,0010800000
ΤΑΕ - - - - - - - - - - - -
ΔΕΤΕ 0,0002048862 0,0002026502 0,0001986107 0,000202868 0,000200642 0,0002078420 0,000209426 0,000209750 0,000209932 0,000209993 0,000205069 0,000230934
ΦΠΑ 0,0053270417 0,0052689064 0,0051638794 0,005274570 0,005216687 0,0054038907 0,005445064 0,005453494 0,005458227 0,005459824 0,005331806 0,006004283
Τελική Τιμή (€/KWh) 0,046424172 0,046001606 0,045084639 0,046051053 0,045545691 0,047180123 0,047539599 0,047773001 0,047654523 0,047668461 0,046550767 0,052422008
Τελική Τιμή (€/Nm3) 0,531849242 0,525384342 0,514686239 0,5249206028 0,5199496085 0,535447216 0,538766275 0,54414653 0,539687473 0,538605941 0,526256421 0,593941351

Πόλη

Λάρισα

Κατηγορία Πελάτη

T3 / GAS CENTRAL

Τύπος μετρητή

G10

Πάγια Χρέωση Προμήθειας

(€/Ημέρα/Πελάτη)

-

Πάγια Χρέωση Διανομής

(€/Ημέρα/Πελάτη)

0,25223365
Αναλογικό Μέρος

Μήνας

ΙΟΥΝ 2017

ΙΟΥΛ 2017

ΑΥΓ 2017

ΣΕΠ 2017

ΟΚΤ 2017

ΝΟΕ 2017

ΔΕΚ 2017

ΙΑΝ 2018

ΦΕΒ 2018

ΜΑΡ 2018

AΠΡ 2018

ΜΑΙ 2018

Προμήθεια Αερίου 0,025720599 0,025789445 0,025134945 0,02531679 0,02421598 0,025984689 0,025660593 0,025635800 0,026391903 0,026096342 0,025145026 0,029967645
Χρέωση Μεταφοράς 0,003475864 0,003044823 0,002891423 0,003561043 0,003216604 0,003887920 0,004528735 0,004618369 0.003757880 0,003782003 0,003748567 0,004098847
Χρέωση Διανομής 0,012795600 0,012795600 0,012795600 0,012795600 0,012795600 0,012795600 0,012795600 0,012936400 0,012936400 0,012936400 0,012936400 0,012936400
Φόροι & Τέλη
Ε.Φ.Κ 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0.002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000
ΤΑΕ - - - - - - - - - -   -
ΔΕΤΕ 0,000224885 0,000222649 0,000218610 0,000222867 0,000220641 0,000227841 0,000229425 0,000229749 0,000229931 0,000228574 0,000223650 0,000249514
ΦΠΑ 0,005847018 0,005788883 0,005683856 0,005794546 0,005736664 0,005923867 0,005965041 0,005973470 0,005979204 0,005942917 0,005814899 ​0,006487376
Τελική Τιμή (€/KWh) 0,050963967 0,050541400 0,049624434 0,050590848 0,050085485 0,051719917 0,052079393 0,052312796 0,052194318 0,051886236 0,050768542 0,056639782
Τελική Τιμή (€/Nm3) 0,583858489 0,577233331 0,566512535 0,576668213 0,571775897 0,586969340 0,590215761 0,593959486 0,591100651 0,586262581 0,573938367 0,641728730