Η υπηρεσια δεν ειναι προσωρινά διαθέσιμη.


Τα cookies είναι σημαντικά για την πλήρη πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου www.zenith.gr και για την βελτίωση της online εμπειρία σας.

Πατήστε «Ρυθμίσεις Cookies» και επιλέξετε αν θα αποδεχτείτε ορισμένα cookies ή όχι. Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξτε «Πολιτική Cookies» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies.

Τιμές & Παραδείγματα Χρεώσεων

 Επιλέξτε εδώ για να δείτε το αρχείο της Τιμολογιακής Πολιτικής.

 

Χρεώσεις Προμήθειας Φυσικού Αερίου

Η χρέωση Προμήθειας Φυσικού Αερίου διακρίνεται σε Αναλογική (υπολογιζόμενη επί της ποσότητας φυσικού αερίου που καταναλώθηκε) και σε Πάγια χρέωση (υπολογιζόμενη από τις ημέρες της περιόδου κατανάλωσης).

 

Αναλογικές Χρεώσεις Προμήθειας Φυσικού Αερίου.

i;Ε&Beta

ΜΗΝΑΣ 

GAS BUSINESS T2

GAS BUSINESS T3

€/KWh
ΙΑΝ 2018 0,023455981 0,025635800
ΦΕΒ 2018 0,024212084 0,026391903
ΜΑΡ 2018 0,024200241 0,026096342
ΑΠΡ 2018 0,023248925 0,025145026
MAI 2018 0,028071544 0,029967645
IOYN 2018 0,028722313 0,030618414
IOYΛ 2018 0,031652054 0,033548155
ΑΥΓ 2018 0,031899128 0,033795229
ΣΕΠ 2018 0,030100017 0,031996118
ΟΚΤ 2018 0,029941694 0,031837795
ΝΟΕ 2018 0,030472304 0,032368405
ΔΕΚ 2018 0,031215391 0,033111492
ΙΑΝ 2019 0,032839526 0,034735627
ΦΕΒ 2019 0,032484036 0,034380137
ΜΑΡ 2019 0,032806187 0,030916097
 

Πάγια Χρέωση

Οι πάγιες χρεώσεις ανά κατηγορία καταναλωτών που αφορούν την προμήθεια Φυσικού Αερίου παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα:

Κατηγορία 

 €/ημέρα

GAS BUSINESS T2 0,15€
GAS BUSINESS T3 0
 
ΑΝΩΤΕΡΑ ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΣ ΔΥΝΑΜΗ (KWh/Nm3​)
ΜΗΝΑΣ ATTIKH ΘΕΣ/NIKΗ ΛΑΡΙΣΑ ΒΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΦΑΡΣΑΛΑ ΒΙΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΚΚΙΝΑ
ΙΑΝ 2018   11,3540 11,3540 11,3540 11,3580 11,3580 11,3540 11,3580 11,3690
ΦΕΒ 2018 11,682 11,3240 11,3250 11,3250 11,3300 11,3300 11,3300 11,3200 11,3270
ΜΑΡ 2018 11,806 11,3010 11,2990 11,3000 11,3040 11,3040 11,3040 11,2980 11,3000
ΑΠΡ 2018 11,405 11,3080 11,3050 11,3060 11,3140 11,3150 11,3150 11,3000 11,3050
MAI 2018 11,352 11,334 11,330 11,330 11,322 11,321 11,311 11,329 11,333
IOYN 2018 11,392 11,369 11,364 11,367 11,349 11,348 11,421 11,361 11,370
IOYΛ 2018 11,563 11,405 11,404 11,404 11,392 11,392 11,444 11,404 11,406
ΑΥΓ 2018 11,633 11,394 11,388 11,393 11,414 11,414 11,405 11,389 11,394
ΣΕΠΤ 2018 11,523 11,340 11,332 11,332 11,388 11,388 11,405 11,332 11,340
ΟΚΤ 2018 11,429 11,379 11,373 11,377 11,369 11,370 11,394 11,374 11,378
ΝΟΕ 2018 11,371 11,347 11,340 11,345 11,350 11,350 11,346 11,343 11,346
ΔΕΚ 2018 11,605 11,375 11,376 11,375 11,382 11,382 11,33836 11,368 11,374
ΙΑΝ 2019 11,738 11,399 11,399 11,399 11,404 11,404 11,404 11,394 11,386
ΦΕΒ 2019 11,755 11,361 11,361 11,358 11,363 11,363 11,364 11,354 11,355
ΜΑΡ 2019 11,704 11,326 11,331 11,326 11,330 11,330 11,330 11,325 11,328

Οι παραπάνω τιμές περιέχουν:

  • Το πραγματικό κόστος προμήθειας φυσικού αερίου.
  • Το αναλογικό περιθώριο προμήθειας φυσικού αερίου για κάθε κατηγορία τιμολόγησης.

 

Χρεώσεις Συστήματος Μεταφοράς

  • Χρέωση (αναλογική) για τη χρήση του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σύμφωνα με τις ανά μήνα ενεργές συμβάσεις δέσμευσης δυναμικότητας που έχει συνάψει η Εταιρία με τον Διαχειριστή Ε.Σ.Φ.Α. Η χρέωση αυτή προκύπτει βάσει του Κανονισμού Τιμολόγησης ΕΣΦΑ (ΦΕΚ 3181/4-1—2016).

 

Χρέωση Ενέργειας (€/KWh)

 ΑΠΡ 2018

ΜΑΙ 2018

ΙΟΥN 2018

ΙΟΥΛ 2018

ΑΥΓ 2018

ΣΕΠΤ 2018

ΟΚΤ 2018

ΝΟΕ 2018

ΔΕΚ 2018

ΙΑΝ 2019

ΦΕΒ 2019

ΜΑΡ 2019

Αττική 0,003748567 0,004098847 0,004332009 0,004972569 0,004986885 0,004974391 0,004638640 0,004132563 0,004052000 0,003806541 0,003812526 0,003691652
Θεσσαλονίκη 0,002281760 0,002553398 0,002528486 0,002832466 0,002965339 0,002953436 0,002922648 0,002852170 0,002354000 0,002348423 0,002316628 0,002198935
Θεσσαλία 0,003748567 0,004098847 0,004332009 0,004972569 0,004986885 0,004974391 0,004638640 0,004132563 0,004052000 0,003806541 0,003812526 0,003691652

Χρεώσεις Δικτύου Διανομής

ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ

2019

Συντελεστής Ενέργειας

(€/ΚWh)

Δίκτυο Διανομής Θεσσαλονίκης 0,0119
Δίκτυο Διανομής Θεσσαλίας 0,0130
Δίκτυο Διανομής Αττικής 0,0145

ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ

2019

Συντελεστής Δυναμικότητας

(€/ΚW/Έτος)

Δίκτυο Διανομής Θεσσαλονίκης 0,4528
Δίκτυο Διανομής Θεσσαλίας 0,5249
Δίκτυο Διανομής Αττικής 1,129