Η υπηρεσια δεν ειναι προσωρινά διαθέσιμη.


Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του www.zenith.gr και για τη βελτίωση της online εμπειρία σας.

Αποκτώντας πρόσβαση στο www.zenith.gr αποδέχεστε και την χρήση των cookies.

Τ1, Τ2, Τ3

 Επιλέξτε εδώ για να δείτε το αρχείο της Τιμολογιακής Πολιτικής.

 

Χρεώσεις Προμήθειας Φυσικού Αερίου

Η χρέωση Προμήθειας Φυσικού Αερίου διακρίνεται σε Αναλογική (υπολογιζόμενη επί της ποσότητας φυσικού αερίου που καταναλώθηκε) και σε Πάγια χρέωση (υπολογιζόμενη από τις ημέρες της περιόδου κατανάλωσης).

 

  • Αναλογικές Χρεώσεις Προμήθειας Φυσικού Αερίου.

ΜΗΝΑΣ 

T1 

(Χρήση Κουζίνας, Ζεστό Νερό)

€/KWh

T2

(Αυτόνομη Θέρμανση, Ζεστό Νερό)

€/KWh

Τ3

(Κεντρική Θέρμανση)

€/KWh

Ανωτέρα Θερμογόνος Δύναμη (kWh/Nm3)

 

ΘΕΣ/NIKΗ    ΛΑΡΙΣΑ       ΒΟΛΟΣ        ΤΡΙΚΑΛΑ     ΚΑΡΔΙΤΣΑ    ΦΑΡΣΑΛΑ    ΒΙΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΚΚΙΝΑ    
ΙΑΝ 2017 0,028019434 0,024123763 0,026303582 11,3517              
ΦΕΒ 2017 0,034304203 0,030408532 0,032588351 11,3594              
ΜΑΡ 2017 0,033810581 0,029914910 0,032094729 11,3602              
ΑΠP 2017 0,035475161 0,031579490 0,033759309 11,3652              
ΜΑΙ 2017 0,033144784 0,029249113 0,031428932 11,4546 11,4478 11,4478 11,4895 11,4899 11,4925 11,4654 11,4506
ΙΟΥΝ 2017 0,027436451 0,023540780 0,025720599 11,4585 11,4563 11,4546 11,4506 11,4516 11,4498 11,4603 11,4545
ΙΟΥΛ 2017 0,027505297 0,023609626 0,025789445 11,4260 11,4210 11,4230 11,4260 11,4190 11,4310 11,4300 11,4220
ΑΥΓ 2017 0,026850797 0,022955126 0,025134945 11,4210 11,4160 11,4190 11,4170 11,4170 11,4220 11,4150 11,4210
ΣΕΠ  2017 0,027032643 0,023136972 0,025316791 11,3710 11,3680 11,3710 11,4130 11,4120 11,4390 11,3670 11,3890
ΟΚΤ 2017 0,025931829 0,022036158 0,024215977 11,3920 11,3890 11,3920 11,3770 11,3760 11,5570 11,3880 11,3930
ΝΟΕ  2017 0,027700541 0,023804870 0,025984689 11,3750 11,3490 11,3570 11,3680 11,3660 11,3430  11,3540 11,3600 
ΔΕΚ  2017 0,027376445 0,023480774 0,025660593 11,3340 11,3330 11,3340 11,3400 11,3390 11,3410 11,3290 11,3340
ΙΑΝ 2018 0,027351652 0,023455981 0,025635800  11,3540 11,3540  11,3540 11,3580  11,3580 11,3540 11,3580 11,3690
ΦΕΒ 2018 0,028107755 0,024212084 0,026391903  11,3240 11,3250  11,3250 11,3300  11,3300 11,3300 11,3200 11,3270

Οι παραπάνω τιμές περιέχουν:

  • Το πραγματικό κόστος προμήθειας φυσικού αερίου.
  • Το αναλογικό περιθώριο προμήθειας φυσικού αερίου για κάθε κατηγορία τιμολόγησης.

Το εγκεκριμένο περιθώριο προμήθειας παραμένει σταθερό για όλο το 2017.

 

  • Πάγιες Χρεώσεις Προμήθειας Φυσικού Αερίου.

Οι πάγιες χρεώσεις ανά κατηγορία καταναλωτών που αφορούν την προμήθεια Φυσικού Αερίου παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα:

Κατηγορία τιμολογίου 

 €/ημέρα/πελάτη

T1 0,04537
T2 0,15025
T3 0

 

Χρεώσεις Συστήματος Μεταφοράς

  • Χρέωση (αναλογική) για τη χρήση του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σύμφωνα με τις ανά μήνα ενεργές συμβάσεις δέσμευσης δυναμικότητας που έχει συνάψει η Εταιρία με τον Διαχειριστή Ε.Σ.Φ.Α. Η χρέωση αυτή προκύπτει βάσει του Κανονισμού Τιμολόγησης ΕΣΦΑ (ΦΕΚ 3181/4-1—2016).

Χρέωση Ενέργειας (€/KWh)

ΜΑΡ 2017

ΑΠΡ 2017

ΜΑΙ 2017

ΙΟΥ 2017

ΙΟΥΛ 2017

ΑΥΓ 2017

ΣΕΠ 2017

ΟΚΤ 2017

ΝΟΕ 2017

ΔΕΚ 2017

ΙΑΝ 2018

ΦΕΒ 2018

Θεσσαλονίκη 0,002422899 0,003235893 0,002022027 0,001282663 0,001135491 0,001344915 0,001285205 0,002357834 0,0029181340 0,002935440 0,002332433 0,002332433
Θεσσαλία 0,004296127 0,004781626 0,003475864 0,003044823 0,002891423 0,003561043 0,003216604 0,003887920 0,0045287350 0,004618369 0,0037578800 0,003757880

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ (συμπεριλαμβάνονται ρυθμιζόμενες χρεώσεις, φόροι και τέλη):

Περιφέρεια

Θεσσαλονίκη

Κατηγορία Πελάτη

T2

Τύπος μετρητή

G4

Πάγια Χρέωση Προμήθειας

(€/Ημέρα/Πελάτη)

0,150246575

Πάγια Χρέωση Διανομής

(€/Ημέρα/Πελάτη)

0,081592578
Αναλογικό Μέρος

Μήνας

ΜΑΡ 2017

AΠΡ 2017

ΜΑΙ 2017

ΙΟΥΝ 2017

ΙΟΥΛ 2017

ΑΥΓ 2017

ΣΕΠ 2017

ΟΚΤ 2017

ΝΟΕ 2017

ΔΕΚ 2017

ΙΑΝ 2018

ΦΕΒ 2018

Προμήθεια Αερίου (€/KWh) 0,029914910 0,031579490 0,029249113 0,023540780 0,023609626 0,022955126 0,023136972 0,022036158 0,023804870 0,023480774 0,023455981 0,024212084
Χρέωση Μεταφοράς (€/KWh) 0,003295173 0,002422899 0,003235893 0,002022027 0,001282663 0,001135491 0,001344915 0,001285205 0,002357834 0,002918134 0,002935440 0,002332433
Χρέωση Διανομής (€/KWh) 0,011742600 0,011742600 0,011742600 0,011742600 0,011742600 0,011742600 0,011742600 0,011742600 0,011742600 0,011742600 0,011871800 0,011871800
Φόροι & Τέλη
Ε.Φ.Κ 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000
ΤΑΕ 0,000085000 0,000085000 0,000085000 - - - - - - - -  -
ΔΕΤΕ 0,000230588 0,000234550 0,000226963 0,000192352 0,000188574 0,000184566 0,000186522435 0,000180719815 0,000194927 0,000196108 0,000196070 0,000196070
ΦΠΑ 0,006025275 0,006098299 0,005901039 0,005001153 0,004902936 0,004798718 0,004849583 0,00469872 0,005068090 0,005098796 0,005097823 0,005097823
Τελική Τιμή (€/KWh) 0,052373546 0,053242838 0,051520608 0,043578912 0,042806399 0,04189650 0,042340593 0,041023398 0,044248320 0,044516412 0,044654556 0,044828320
Τελική Τιμή (€/Nm3) 0,594973957 0,605115502 0,590147956 0,499348963 0,489105915 0,478499938 0,4814548830 0,4673385500 0,503324640 0,504549014 0,507007829 0,507635896

Περιφέρεια

Θεσσαλονίκη

Κατηγορία Πελάτη

T3

Τύπος μετρητή

G10

Πάγια Χρέωση Προμήθειας

(€/Ημέρα/Πελάτη)

-

Πάγια Χρέωση Διανομής

(€/Ημέρα/Πελάτη)

0,217580208
Αναλογικό Μέρος

Μήνας

ΜΑΡ 2017

AΠΡ 2017

ΜΑΙ 2017

ΙΟΥΝ 2017

ΙΟΥΛ 2017

ΑΥΓ 2017

ΣΕΠ 2017

ΟΚΤ 2017

ΝΟΕ 2017

ΔΕΚ 2017

ΙΑΝ 2018

ΦΕΒ 2018

Προμήθεια Αερίου 0,032094729 0,033759309 0,031428932 0,025720599 0,025789445 0,025134945 0,025316791 0,024215977 0,025984689 0,025660593 0,025635800 0,026391903
Χρέωση Μεταφοράς 0,003295173 0,002422899 0,003235893 0,002022027 0,001282663 0,001135491 0,001344915 0,001285205 0,002357834 0,002918134 0,002935440 0,002332433
Χρέωση Διανομής 0,011742600 0,011742600 0,011742600 0,011742600 0,011742600 0,011742600 0,011742600 0,011742600 0,011742600 0,011742600 0,011871800 0,011871800
Φόροι & Τέλη
Ε.Φ.Κ 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0.002900000 0,002900000  0,002900000
ΤΑΕ 0,000085000 0,000085000 0,000085000 - - - - - - - -  -
ΔΕΤΕ 0,000250588 0,000254549 0,000246962 0,000212351 0,000208574 0,000204565 0,000206522 0,000200719 0,000214926 0,000216107 0,000216069 0,000216069
ΦΠΑ 0,006547852 0,006618275 0,006421015 0,005521129 0,005422912 0,005318695 0,00536956 0,005218692 0,005588066 0,005618773 0,005617799 0,005618773
Τελική Τιμή (€/KWh) 0,056915942 0,057782632 0,056060402 0,048118707 0,047346194 0,046436296 0,046880387 0,045563193 0,048788115 0,049056206 0,049194350 0,049368114
Τελική Τιμή (€/Nm3) 0,646576484 0,656711169 0,642149481 0,551368204 0,540977613 0,530348937 0,5330768806 0,5190558947 0,554964808 0,556003039 0,558552650 0,559044523

Πόλη

Λάρισα

Κατηγορία Πελάτη

T2

Τύπος μετρητή

G4

Πάγια Χρέωση Προμήθειας

(€/Ημέρα/Πελάτη)

0,150246575

Πάγια Χρέωση Διανομής

(€/Ημέρα/Πελάτη)

0,094587619
Αναλογικό Μέρος

Μήνας

ΜΑΡ 2017

AΠΡ 2017

ΜΑΙ 2017

ΙΟΥΝ 2017

ΙΟΥΛ 2017

ΑΥΓ 2017

ΣΕΠ 2017

ΟΚΤ 2017

ΝΟΕ 2017

ΔΕΚ 2017

ΙΑΝ 2018

ΦΕΒ 2018

Προμήθεια Αερίου 0,0299149100 0,0315794900 0,0292491130 0,0235407800 0,0236096060 0,0229551260 0,023136972 0,022036158 0,0238048700 0,0234807740 0,0234559810 0,0242120840
Χρέωση Μεταφοράς 0,0049956720 0,0042961270 0,0047816260 0,0034758640 0,0030448230 0,0028914230 0,003561043 0,003216604 0,0038879200 0,0045287350 0,0046183690 0,003757880
Χρέωση Διανομής 0,0127956000 0,0127956000 0,0127956000 0,0127956000 0,0127956000 0,0127956000 0,0127956000 0,0127956000 0,0127956000 0,0127956000 0,0129364000 0,0129364000
Φόροι & Τέλη
Ε.Φ.Κ 0,0010800000 0,0010800000 0,0010800000 0,0010800000 0,0010800000 0,0010800000 0,0010800000 0,0010800000 0,0010800000 0,0010800000 0,0010800000 0,0010800000
ΤΑΕ 0,0000850000 0,0000850000 0,0000850000 - - - - - - - - -
ΔΕΤΕ 0,0002443560 0,0002491810 0,0002399567 0,0002048862 0,0002026502 0,0001986107 0,000202868 0,000200642 0,0002078420 0,000209426 0,000209750 0,000209750
ΦΠΑ 0,0063850200 0,0064787080 0,0062388741 0,0053270417 0,0052689064 0,0051638794 0,005274570 0,005216687 0,0054038907 0,005445064 0,005453494 0,005453494
Τελική Τιμή (€/KWh) 0,055500558 0,056564106 0,054470170 0,046424172 0,046001606 0,045084639 0,046051053 0,045545691 0,047180123 0,047539599 0,047773001 0,047654523
Τελική Τιμή (€/Nm3) 0,630458589  0,658434476 0,623563612 0,531849242 0,525384342 0,514686239 0,5249206028 0,5199496085 0,535447216 0,538766275 0,54414653 0,539687473

Πόλη

Λάρισα

Κατηγορία Πελάτη

T3

Τύπος μετρητή

G10

Πάγια Χρέωση Προμήθειας

(€/Ημέρα/Πελάτη)

-

Πάγια Χρέωση Διανομής

(€/Ημέρα/Πελάτη)

0,25223365
Αναλογικό Μέρος

Μήνας

ΜΑΡ 2017

AΠΡ 2017

ΜΑΙ 2017

ΙΟΥΝ 2017

ΙΟΥΛ 2017

ΑΥΓ 2017

ΣΕΠ 2017

ΟΚΤ 2017

ΝΟΕ 2017

ΔΕΚ 2017

ΙΑΝ 2018

ΦΕΒ 2018

Προμήθεια Αερίου 0,032094729 0,033759309 0,031428932 0,025720599 0,025789445 0,025134945 0,02531679 0,02421598 0,025984689 0,025660593 0,025635800 0,026391903
Χρέωση Μεταφοράς 0,004995672 0,004296127 0,004781626 0,003475864 0,003044823 0,002891423 0,003561043 0,003216604 0,003887920 0,004528735 0,004618369 0.003757880
Χρέωση Διανομής 0,012795600 0,012795600 0,012795600 0,012795600 0,012795600 0,012795600 0,012795600 0,012795600 0,012795600 0,012795600 0,012936400 0,012936400
Φόροι & Τέλη
Ε.Φ.Κ 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0.002900000
ΤΑΕ 0,000085000 0,000085000 0,000085000 - - - - - - - - -
ΔΕΤΕ 0,000264355 0,000269180 0,000259956 0,000224885 0,000222649 0,000218610 0,000222867 0,000220641 0,000227841 0,000229425 0,000229749 0,000229749
ΦΠΑ 0,006907596 0,006998685 0,006758851 0,005847018 0,005788883 0,005683856 0,005794546 0,005736664 0,005923867 0,005965041 0,005973470 0,005973470
Τελική Τιμή (€/KWh) 0,060042952 0,061103901 0,059009964 0,050963967 0,050541400 0,049624434 0,050590848 0,050085485 0,051719917 0,052079393 0,052312796 0,052194318
Τελική Τιμή (€/Nm3) 0,682057913 0,711279958 0,675534270 0,583858489 0,577233331 0,566512535 0,576668213 0,571775897 0,586969340 0,590215761 0,593959486 0,591100651