Η υπηρεσια δεν ειναι προσωρινά διαθέσιμη.


Τα cookies είναι σημαντικά για την πλήρη πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου www.zenith.gr και για την βελτίωση της online εμπειρία σας.

Πατήστε «Ρυθμίσεις Cookies» και επιλέξετε αν θα αποδεχτείτε ορισμένα cookies ή όχι. Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξτε «Πολιτική Cookies» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies.

Σύμβαση Προμήθειας ΦΑ

ΜΕΝΟΥ

Τι είναι η Σύμβαση Προμήθειας Φυσικού Αερίου;

Ποια είναι τα δικαιολογητικά για τη Σύμβαση Προμήθειας Φυσικού Αερίου;

Μπορώ να συνάψω Σύμβαση Προμήθειας φυσικού αερίου με τη ZeniΘ εάν στο ακίνητό μου δεν υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο διανομής;

Εάν δεν έχω σύνδεση με το δίκτυο διανομής, τι πρέπει να κάνω για να τροφοδοτηθώ με Φυσικό Αέριο;

Πότε ενεργοποιείται η Σύμβαση Προμήθειας;

Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Κωδικός Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ) και τι εξυπηρετεί;

Μπορώ να διαχειρίζομαι την σύμβαση μου ηλεκτρονικά;

Μπορώ να εξουσιοδοτήσω κάποιο τρίτο πρόσωπο να κάνει την Αίτηση/Σύμβαση Προμήθειας για μένα και να παραδίδει / παραλαμβάνει / υπογράφει για όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασίες;

Μπορώ να μεταβιβάσω / εκχωρήσω τη Σύμβαση Προμήθειας φυσικού αερίου σε άλλο άτομο;

Ποια είναι τα δικαιολογητικά για την Διαδοχή/Μεταβίβαση;

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για νέα Σύμβαση Προμήθειας ή για Μεταβίβαση, αν ο Πελάτης είναι Νομικό Πρόσωπο;

Για την διεκπεραίωση της διαδικασίας της Διαδοχής/Μεταβίβασης είναι απαραίτητη η παρουσία και των 2 πελατών (παλιού και νέου);

Ποιο είναι το κόστος μιας νέας Σύμβασης Προμήθειας;

Ποιο είναι το κόστος για την Διαδοχή/Μεταβίβαση μιας Σύμβασης Προμήθειας;