Η υπηρεσια δεν ειναι προσωρινά διαθέσιμη.


Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του www.zenith.gr και για τη βελτίωση της online εμπειρία σας.

Αποκτώντας πρόσβαση στο www.zenith.gr αποδέχεστε και την χρήση των cookies.

Προσωπικά Δεδομένα

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση ή/και σε επισυναπτόμενα σε αυτήν αρχεία αποτελούν εταιρικά ή/και προσωπικά δεδομένα της ZeniΘ ή/και των υπαλλήλων της.  

Η χρήση και διαχείριση τους διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και περιορίζεται στον συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο προορίζονται. 

Απαγορεύεται ρητά η, με οποιονδήποτε τρόπο, εκούσια ή ακούσια μετάδοση ή/και μεταβίβαση τους σε τρίτους για οποιονδήποτε λόγο εκτός του σκοπού για τον οποίον προορίζονται. 

Απαγορεύεται ρητά η με οποιονδήποτε τρόπο μετάδοση ή/και μεταβίβασή τους σε τρίτους για οποιοδήποτε λόγο χωρίς την έγγραφη άδεια της ZeniΘ (Νόμος 3471/2006).