Η υπηρεσια δεν ειναι προσωρινά διαθέσιμη.


Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του www.zenith.gr και για τη βελτίωση της online εμπειρία σας.

Αποκτώντας πρόσβαση στο www.zenith.gr αποδέχεστε και την χρήση των cookies.

POWER BUSINESS 1

ΜΕΝΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Το προϊόν POWER BUSINESS 1, απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες και τις μικρές επιχειρήσεις, χαμηλής τάσης έως 25kVA, με σκοπό να μειώσει τα έξοδα τους, καθώς:

 • Προσφέρει ανταγωνιστικές χρεώσεις προμήθειας, χωρίς περιορισμούς στην κατανάλωση.
 •  Επιβραβεύει την εμπρόθεσμη εξόφληση σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό.
 • Μηδενίζει την εγγύηση, με την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής.

Οι χρεώσεις για την Προμήθεια ρεύματος, είναι οι εξής:

Μηνιαίο Πάγιο Χρέωση Ενέργειας
0,50 € 0,0968 €/kWh
Έκπτωση Συνέπειας
«Κορυφαίος Πελάτης» 15%
+
Έκπτωση
DUAL ENERGY 10%

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

 1. Διάρκεια σύμβασης: 12 μήνες.
 2. Ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος θα εκδίδεται σε μηνιαία βάση. Το είδος κάθε λογαριασμού μπορεί να είναι:
  1. ΕΝΑΝΤΙ: Βάσει εκτιμώμενης κατανάλωσης, που υπολογίζεται με βάση ιστορικά στοιχεία του πελάτη, όπως καταναλώσεις αντίστοιχης χρονικής περιόδου προηγούμενου έτους και την εικόνα των καταναλώσεων του τρέχοντος έτους
  2. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ: Βάσει καταμετρούμενης κατανάλωσης πιστοποιημένης από τον αρμόδιο Διαχειριστή.
 3. Επεξήγηση Έκπτωσης Συνέπειας «Κορυφαίος Πελάτης»:
  1. Το πρόγραμμα παρέχει έκπτωση 15% επί της τιμής προμήθειας Χρέωσης Ενέργειας Ημέρας
  2. Η έκπτωση θα υπολογίζεται για την ποσότητα κατανάλωσης που περιλαμβάνεται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό και θα αποδίδεται ως διακριτή πίστωση στον επόμενο λογαριασμό.
  3. Προϋπόθεση παροχής της έκπτωσης συνέπειας αποτελεί η εμπρόθεσμη εξόφληση όλων των λογαριασμών (εκκαθαριστικού και έναντι), που αφορούν το διάστημα κατανάλωσης όπως αυτό ορίζεται στον εκάστοτε εκκαθαριστικό λογαριασμό
  4. Έκπτωση δεν υπολογίζεται στον έναντι λογαριασμό, καθώς είναι κατ’ εκτίμηση λογαριασμός, στον οποίο δεν εμφανίζεται η ανάλυση των χρεώσεων
 4. Επεξήγηση Έκπτωσης DUAL ENERGY:
  1. Η υπηρεσία παρέχει επιπλέον έκπτωση 10% επί της τιμής προμήθειας Χρέωσης Ενέργειας, για τους πελάτες που προμηθεύονται και ηλεκτρικό ρεύμα και αέριο από τη ZeniΘ και για όσο διάστημα υπάρχει ενεργή παροχή και στους 2 τύπους ενέργειας.
  2. Προϋπόθεση: και οι 2 παροχές (ρεύμα-αέριο) να ανήκουν στο ίδιο ΑΦΜ και στο ίδιο ακίνητο.
  3. Η έκπτωση συνδυάζεται με την Έκπτωση Συνέπειας «Κορυφαίος Πελάτης», ενώ δε συνδυάζεται με άλλες προσφορές.
 5. Εγγύηση: 70€. Η εγγύηση θα περιλαμβάνεται στον πρώτο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος και θα επιστρέφεται με τη λήξη της σύμβασης, εφόσον δεν υπάρχει ανεξόφλητο υπόλοιπο. Εάν οι λογαριασμοί εξοφλούνται μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής, η εγγύηση επιστρέφεται.
 6. Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης η παροχή δεν επιβαρύνεται με επιπλέον κόστος. Εάν έχει αποδοθεί μειωμένη τιμολογιακή πολιτική, ορίζεται Τέλος Πρόωρης Λύσης Συμβολαίου 10 ευρώ, πλέον του συνολικού ποσού έκπτωσης που αποδόθηκε στην παροχή, για το διάστημα από την έναρξη της σύμβασης  έως τη λύση, πλέον ΦΠΑ.